Tuyên bố của 19 Linh Mục GP Vinh phản đối chính quyền đấu tố các Linh Mục
Lm Quản hạt Nguyễn Văn Đính5/9/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

http://vietcatholic.org/Media/tuyenbo.pdf

See Also

5/7/2017
Họp mặt Lễ Sinh Giáo phận Lạng Sơn mừng Chúa nhật Chúa Chiên Lành
GP Lạng Sơn
5/4/2017
Phỏng vấn Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, tân Chủ Tịch Ủy Ban Văn Hóa của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Gioan Lê Quang Vinh
4/30/2017
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Khai mạc tháng Hoa
Văn Minh
4/29/2017
Xứ Tân Việt, Sàigòn khai mạc tháng hoa
Vinh sơn Trần văn Đẩu
4/24/2017
Lễ Lòng Thương xót Chúa tại giáo họ Phước Sơn, xứ Làng Truông GP Vinh
Đa Minh Tiến Khởi
4/23/2017
Giáo Phận Sài Gòn : Đại Lễ Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa
Người Giồng Trôm
4/19/2017
Phỏng vấn Đức Tân Giám Mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám Mục Phó GP. Đà Lạt
Gioan Lê Quang Vinh
4/16/2017
Lễ vọng Phục Sinh tại xứ Bến Sắn GP Phú Cường
Maria Nguyễn Hiếu
4/16/2017
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ Vọng Phục Sinh 2017
Văn Minh
4/15/2017
Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại TT Vinh Sơn Liêm Melbourne
Trần Văn Minh
4/14/2017
Thứ Sáu Tuần Thánh tại Vinh Sơn Liêm Melbourne
Trần Văn Minh
4/14/2017
Nghi thức thứ Sáu tuần thánh tại xứ Tân Việt Sàigòn
Vinh sơn Trần văn Đẩu
4/14/2017
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ Tiệc Ly 2017
Văn Minh
4/13/2017
Thánh lễ Truyền dầu tại GP Phú cường
Tôma Đỗ Lộc Sơn
4/13/2017
Thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh tại Trung tâm Vinh Sơn Liêm Melbourne
Trần Văn Minh
4/13/2017
Thứ năm tuần thánh tại xứ Tân Việt Sàigòn
Vinh Sơn Trần Văn Đẩu
4/12/2017
Giáo Phận Phan Thiết: Thánh Lễ Truyền Dầu tại Nhà Thờ Vinh Lưu
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
4/12/2017
Thánh Lễ Truyền Dầu Tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long
Người Giồng Trôm
4/10/2017
Giới trẻ giáo xứ Bình Khánh, GP Xuân Lộc tĩnh tâm mùa chay
Giáo xứ Bình Khánh
4/9/2017
Lễ Lá tại Vinh Sơn Liêm và Giáo xứ St. Margaret Mary 2017
Trần Văn Minh