PHỤC SINH
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)
"Đức Giêsu đã chết trên cây thập giá,
Xàc Ngài được chôn trong ngôi mộ đá.
Vào ngày thứ ba,
Ngài đã phục sinh!"
(1Cor 15:3).