ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,
Chúng ta đang suy niệm những đề tài liên quan đến Chúa Kitô phục sinh. Hôm nay, Phúc Âm thuật lại cuộc đàm thoại của Chúa Giêsu với hai môn đệ trên đường Emmau.

Qua câu chuyện nầy, chúng ta suy nghĩ về sự hiện diện của Chúa ở khắp mọi nơi, nhờ đó sẽ giúp chúng ta dễ dàng hướng tâm hồn kết hiệp cùng Chúa trong sự cầu nguyện tự phát. Qua các bài đọc trong phần Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay, xin cho mỗi ngưởi trong chúng ta sẽ rút ra từ các bài đọc; là biết lắng nghe Lời Chúa và chính Chúa Ki-tô xuất hiện, dạy dỗ và nuôi dưỡng chúng ta qua những nẻo đường chúng ta đi. Có thể, một lời nói, một câu chuyện của người không quen khiến chúng ta suy nghĩ và nhờ ơn Chúa soi dẫn, chúng ta sẽ biến đổi.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu giờ thánh lễ với bài thánh ca sau đây.

TRƯỚC BÀI I:
Thánh Phêrô đã minh chứng cho người Dothái về Đức Kitô họ đã đóng đinh, nay đã sống lại. Chỉ vì sự nhầm lẫn mà họ đã thực hiện chương trình quan phòng của Thiên Chúa cách diệu kỳ.

TRƯỚC BÀI II:
Chúng ta gặp gỡ thánh Phêrô lần thứ hai, trong lá thư của Ngài trình bày về tư tưởng: ơn cứu độ chúng ta nhận được qua sự chết và phục sinh của Đức Kitô. Hãy bảo tồn hồng ân mà Thiên Chúa đã ban qua giá máu của Đức Kitô.

TRƯỚC BÀI TIN MỪNG:
Chúng ta nghe thánh Luca thuật lại câu chuyện trên đường Emmau, sự gặp gỡ các tông đồ và Chúa Giêsu. Các tông đồ đã nhận ra Ngài khi bẻ bánh. Cuộc hành trình của chúng ta đôi lúc cũng không nhận ra Chúa khi Ngài đang đồng hành với chúng ta.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Linh mục: Anh Chiị Em thân mến,
Sứ mệnh của chúng ta sau khi gặp gỡ Đức Kitô, hấp thụ được những gì từ tình yêu của Chúa, phải chia sẻ lại cho tha nhân. Chúng ta cầu xin Chúa giúp để chúng ta thực hiện được điều đó trong cuộc sống hằng ngày:

1. Xin sai phái Thần Linh Chúa xuống trên Đức Thánh Cha Phanxicô được đầy khôn ngoan để đáp ứng không những nhu cầu trong Giáo Hội mà còn cho Thế Giới hiện nay. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho chúng ta được đồng hành với Chúa như hai môn đệ trên đường Emmau, là biết chia sẻ cơm bánh cho người túng thiếu, chia sẻ tình yêu cho những ai đang đói khát điều công chính. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho cuộc sống của chúng ta cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa, Ngài đã không bỏ rơi thế giới, nhưng chỉ vì con người sống trong thế giới đã bỏ lỡ những cơ hội để cảm nghiệm về Chúa và tình thuơng của Ngài. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng ta cầu nguyện cho những ân nhân đã giúp đỡ chúng ta trên đường tìm gặp Chúa. Đặc biệt, chúng ta cũng cầu nguyện cho những anh chị em tân tòng đang tìm hiểu về Chúa qua sự học hỏi về giáo lý của đạo, được ơn Chúa soi sáng sẽ nhận ra hình ảnh của Chúa là Cha đầy lòng nhân ái. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho các tôi trung tớ nữ của Chúa đã qua đời được đoàn tụ với Đấng đã toàn thắng sự chết, đặc biệt những linh hồn mồ côi… đã qua đời mà chúng ta kính nhớ và cầu nguyện trong những ngày nầy. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Xin Chúa giúp mỗi người trong chúng con luôn ý thức vai trò làm chứng nhân cho Chúa, với thời gian Chúa ban, chúng con sẽ đem được nhiều anh em về gặp gỡ Chúa qua nghi thức Bẻ Bánh Thánh Thể. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.