50. NGƯỜI NƯỚC TRỊNH QUÝ CÁ
Nước Trịnh có một người rất thích cá, hắn ta dọn ra ba cái bồn nước ở trong sân, nếu bắt được cá thì thả vào trong để nuôi.
Một vài con cá vì vừa mới bắt ở dưới sông lên nên có con bụng thì hướng lên, có con thì tắt hơi, có con thì bị thương tích nên người ấy bèn bắt tất cả cá bỏ vào trong bồn nước coi ra sao, nói:
- “Mấy con cá này không phải bị thương sao ?”
Qua một lúc sau lại lấy cơm và cám cho nó ăn, tiếp theo lại bắt cá ra coi nó đã ăn hết chưa, có người nhìn thấy như vậy thì khuyên hắn ta đừng làm như vậy, hắn nói:
- “Tôi quý cá, tôi quý cá !”
(Dã sử)

Suy tư 50:
Có người thích nuôi cá vì cá có nhiều loại coi rất đẹp mắt nhưng không quý cá, có thì nuôi không có thì thôi chứ không bận tâm; có người quý cá nhưng không biết cách nuôi cá, cho nên quý cũng như không, cuối cùng cũng làm cho cá chết.
Có người thích làm linh mục vì thấy linh mục được nhiều người kính trọng và được ăn trên ngồi trước chứ không yêu quý chức vụ linh mục, cho nên khi đã đạt được “chức” linh mục rồi thì cá tính cố hữu như kiêu ngạo, ăn nói cộc cằn thô lỗ, hách dịch bấy lâu nay bị dồn nén để ”qua sông” nay lại vùng lên trong cuộc sống của họ, khiến cho họ trở nên độc tài độc đoán trong cách cư xử với giáo dân cũng như với người khác...
Người yêu quý chức vụ linh mục là người biết mỗi ngày một chút tập luyện nhân đức, đổi mới cá tính cho giống với thiên chức linh mục của Chúa, họ quý chức thánh mà họ đã lãnh nhận, nhưng cũng có lúc họ bị ngã, bị té nhào rồi bị giáo dân, bè bạn, người thân trách móc buồn rầu, nhưng họ biết can đảm vùng đứng lên, đi tới và bám chặt vào ân sủng của Chúa, bởi vì họ yêu quý chức linh mục mà Chúa đã vì yêu thương mà trao ban cho họ.
Người thích làm linh mục vì để ăn trên ngồi trước, vì để được mọi người kêu bằng cha, thì cũng giống như người kia quý cá vậy, hể có ai góp ý về đời sống linh mục của mình thì mặt mày đỏ tía và la to lên: “Tôi là linh mục, tôi là linh mục chứ không phải là người đời !?”
Tạ ơn Chúa vì số lượng linh mục loại này rất ít.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

-------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info