18. Một tu sĩ không cầu nguyện là một tu sĩ điên cuồng.

(Thánh Philip Neri)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info