Lễ Vượt Qua của người Do Thái diễn ra trùng vào dịp Tuần Thánh, đã tiến hành trôi chảy. Hàng trăm cảnh sát và quân đội đã được bố trí tại khu vực bức tường than khóc để ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố của người Palestines cũng như các hoạt động của một nhóm nữ quyền Do Thái gọi là Neshot HaKotel.

Neshot HaKotel, tiếng Anh gọi là Women of the Wall, nghĩa là nhóm Phụ nữ giành quyền bình đẳng tại Bức tường Than Khóc, là nhóm nữ quyền Do Thái muốn giành được quyền cầu nguyện tại Bức tường Than Khóc, hay còn gọi là Kotel, theo cách của họ bao gồm ca hát, nhảy múa, rước và đọc lớn những đoạn văn từ Torah và mặc các phẩm phục tôn giáo vẫn thường dành riêng cho nam giới.

Các giáo sĩ Do Thái tại Bức tường Than Khóc quy định rằng nam nữ không được cầu nguyện chung mà phải đứng tại các khu vực dành riêng tách biệt với nhau. Các giáo sĩ Do Thái cũng cấm không cho phụ nữ được mặc các phẩm phục tôn giáo và không được chạm đến sách Torah.

Phong trào Neshot HaKotel thường tổ chức các buổi cầu nguyện mỗi tháng một lần với các ý chỉ đặc biệt cho phụ nữ. Việc họ ca hát, nhảy múa, đọc lớn những đoạn văn từ Torah và mặc các phẩm phục tôn giáo vẫn khiến cho nhiều người Do Thái bảo thủ và cực đoan bất bình và bạo lực đã xảy ra khiến nhiều người bị thương.

Dịp Lễ Vượt Qua năm nay đã không có chuyện đáng tiếc nào ngoại trừ một vụ biểu tình dữ dội của các nhóm Do Thái cực đoan chống lại sắc lệnh mới về việc thi hành quân dịch.