Khi con người phạm tội Thiên Chúa không bỏ mặc con người nhưng hứa sẽ cứu con người khỏi án phạt muôn kiếp. Lời hứa trên được thực hiện vẹn toàn nơi Đức Kitô. Sự việc xảy ra khi Satan mượn hình con rắn dùng lời lẽ ngon ngọt dối trá, cám dỗ loài nguời phạm tội mở đường cho tội lỗi xâm nhập vào trong tim óc con người. Thiên Chúa không tiêu diệt Satan cũng không huỷ bỏ loài người. Điều này không có nghĩa là tội phạm được bỏ qua, làm ngơ mà không bị trừng phạt. Đối với Satan Thiên Chúa tuyên chiến với chúng và buộc chúng vào ngục tối nơi không có tình yêu thương. Đối với con người Thiên Chúa cho thời gian thức tỉnh trước khi ban ơn cứu độ. Thiên Chúa sai Con Ngài là Đức Kitô xuống trần gian làm người để tái tạo hình ảnh nguyên thuỷ, được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Tội phá huỷ dung nhan tốt lành, nhân hậu và Đức Kitô kiến tạo lại hình ảnh đó.

Tổ phụ loài người được Thiên Chúa cho biết sẽ cứu nhân loại nhưng cứu bằng cách nào, khi nảo và xảy ra như thế nào thì tổ phụ không biết và các ngài sống trong cầu nguyện và đợi mong cho ngày đó mau đến. Một số hoạ sĩ cố gắng tạo ra hình ảnh ơn cứu độ khi họ vẽ hình người phụ nữ đạp Satan, gót chân đè trên đầu con rắn và con rắn cố gắng nhưng không thể làm hại được người phụ nữ. Satan cám dỗ làm hư hại hình ảnh con người nguyên thuỷ nay chính mặt chúng bị đạp bẹp bởi gót chân người phụ nữ. Satan làm hại con người, Thiên Chúa với quyền năng dùng chính con người, lại dùng hình ảnh chân yếu, tay mềm của người phụ nữ đứng trên đầu, đè bẹp đầu Satan để nói lên sức mạnh của Thiên Chúa cao cả ngàn trùng vượt lên trên sức tàn phá của ma quỷ. Người phụ nữ nhận biết một mình bà không thể làm được việc này mà có sự quan phòng, hỗ trợ đặc biệt từ Thiên Chúa. Chính vì thế mà bà lên tiếng ca tụng.

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi cảm tạ Chúa Đấng cứu chuộc tôi vì Người đã làm cho tôi những điều trọng đại. Danh Người chí thánh.

Đức Kitô, Con một Thiên Chúa xuống trần, mặc lấy thân phận con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi, chính Ngài chiến thắng Satan bằng việc đổ máu từ con tim yêu mến ra để cứu độ nhân loại. Ngài vác thập giá, chịu xỉ vả, cáo gian, vu vạ và chịu đóng đanh vào thập giá và chết sau ba ngày Thiên Chúa cho Ngài sống lại từ cõi chết, tuyên bố chiến thắng trận chiến cuối cùng là thần chết, đặt chúng vào ngục tối, không tình yêu thương nhưng chan chứa hận thù. Để tái tạo hình ảnh yêu thương Thiên Chúa dùng hình ảnh hy sinh, hiến tế để tái tạo và nói lên tình yêu chân chính đòi hy sinh, đổ máu mình ra mang lại ơn cứu chuộc.

Đức Trinh Nữ Maria thưa hai tiếng ‘xin vâng’ và Đức Kitô xuống thế làm người. Đức Kitô thưa hai tiếng ‘xin vâng’ cùng Chúa Cha và Satan, cha của dối trá bị đặt vào vị trí của chúng, sống trong ngục tối, không tình yêu thương. Đức Kitô sống lại từ cõi chết làm tròn lời Thiên Chúa hứa cứu độ loài người. Ngài hy sinh chết vì yêu thương, tỏ lộ tình yêu và ơn tha thứ. Điều này thể hiện bằng hành trình cuộc thương khó và chính Đức Kitô xác nhận khi trên thập tự Ngài ban ơn tha thứ cho tên trộm thống hối, ăn năn xin cùng Đức Kitô

Thưa Ngài, khi Ngài vào nước của Ngài xin nhớ đến con

Đức Kitô hứa ban sự sống cho kẻ biết nhận lỗi, thống hối, ăn năn. Lời hứa này không thể là lời hứa dối trá. Đây là lời hứa thật và ức Kitô thực hiện lời hứa đó, làm tròn lời Ngài hứa. Satan, cha của dối trá. Đức Kitô vào thế gian để tiêu diệt Satan, tiêu diệt gian dối trá hình dưới nhiều hình thức khác nhau. Thiên Chúa là cha của sự thật, công bằng và yêu thương. Satan cha của dối trá, nguỵ tạo, lừa lọc, bất công và thù ghét.

Cái chết của Đức Kitô làm hài lòng kẻ chống đối Ngài. Sự sống lại của Ngài mang an bình, tăng đức tin cho các môn đệ. Việc Ngài về trời ban hy vọng cho những ai sống theo con đường Đức Kitô mời gọi.

Chúc Mừng Phục Sinh.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org