“Sự đe dọa của các loại vũ khí hạt nhân trong đó người ta bảo đảm hai bên đều chết hết nếu sử dụng đến vũ khí hạt nhân không thể là nền tảng cho một tình huynh đệ và một sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc và các quốc gia”, đại diện của Vatican đã nói như trên trong một bài phát biểu tại phiên họp về giải trừ hạt nhân của Liên Hiệp Quốc.

Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza đã kêu gọi các thành viên Liên Hiệp Quốc chú ý đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô hãy cùng nhau xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Ngài nói rằng tất cả các quốc gia đều có một nghĩa vụ đạo đức phải ngăn chặn sự phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như phải tiến đến việc phá hủy kho vũ khí hạt nhân của họ.

Ngài nói rằng vũ khí hạt nhân gây ra những “đau khổ không cần thiết” cho những người sống sót, và “đáng bị lên án mạnh mẽ và quyết liệt.” Ngài lập luận thêm rằng các quốc gia nên bồi thường cho những người bị phương hại do bức xạ từ các cuộc thử hạt nhân.

Đức Tổng Giám Mục Auza nói rằng cuộc thảo luận về giải trừ quân bị của Liên Hiệp Quốc là “hành động phản đối luận lý gieo rắc sợ hãi cho đối phương để tự vệ.” Ngài kêu gọi sự chấp nhận phổ quát nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng đường lối đối thoại.