ĐTC suy niệm về Thánh Vịnh 61 (62): Hãy coi chừng các thần tượng

Vatican ngày 10/11/2004 Trong buổi triều yết ĐTC cảnh tỉnh mọi người về 3 thần tượng: Bạo lực, tham quyền cố vị và tiền của, chúng thường chiếm chỗ của Thiên Chúa trong lòng tha nhân.

Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa, Ngài là đá tảng cho con người tựa nương, là chiến lũy che chở con (TV 61/62). Thánh vịnh đã nói: Linh hồn con chỉ an nghỉ trong Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc con. Chúa là đá tảng và là chiến lũy cho con nương tựa, con không sợ chi!”

Dù trời mựa nặng hạt cũng không cản ngăn khách hành hương đổ về Quảng trưòong Thánh Phêrô. Hôm nay ĐTC có hai cuộc triều yết.

Trước tiên ĐTC chào mừng và gặp gỡ các khách hành hương nói tiếng Đức và tiếng Anh tại Đền thờ thánh Phêrô và buổi triều yết thứ hai tại Hội đường Đức Phaolô VI.

ĐTC đã quảng diễn về ba thần tượng làm tha hóa con người đó là:

Thần tượng thứ nhất là: Bạo lực - hơn bao giờ hết ngày nay bạo lực, đổ máu chiến tranh, khủng bố, phá thai, tra tấn giết chóc và bóc lột đang thống trị.

Thần tượng thứ là trộm cướp qua mọi hình thức bất công, trấn áp về chính trị lẫn kinh tế làm cho nhiều người ra mù quáng.

Thần tượng thứ ba là quyền lực và coi chính mình là cứu cánh, tự mình đặt ra lề luật và tiêu chuẩn cho công lý...

Tất cả những thần tượng đó chỉ đưa tới đổ vỡ và chém giết huỷ hoại nhau mà thôi. Chính Chúa mới là trọng tâm và suối nguồn của trường cửu và an bình. Nơi Ngài mọi quyền lực phải hội tụ. Nơi Ngài mọi ân sủng được phát sinh và chính Ngài là tác gỉa của mọi Chân Thiện Mỹ.