Bộ Tuyên Thánh của Vatican đã thừa nhận một phép lạ qua sự can thiệp của Francisco và Jacinta Marto là hai thiếu nhi đã được chứng kiến Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào năm 1917.

Sắc lệnh của bộ Tuyên Thánh được công bố ngày 23 tháng 3 năm 2017 đã được Đức Thánh Cha Phanxicô phê duyệt. Như thế là đầy đủ diều kiện cho việc phong thánh hai anh em ruột người Bồ Đào Nha. Hai em nhỏ này đã chết khi còn trẻ và đã được ĐGH Gioan Phaolô II phong chân phước vào năm 2000.

Sắc lệnh ký ngày 23 tháng 3 nói trên tạo cơ hội thuận tiện để ĐGH Phanxicô có thể chủ toạ lễ phong thánh cho hai em nhỏ vào tháng 5 năm 2017 khi Ngài đến thăm đền thờ Đức Mẹ Fatima nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Mẹ đã hiện ra với 3 trẻ nhỏ là Francisco, Jacinta và Lucia. Francisco và Jacinta Marto chết sớm, còn Lucia Santos vào tu ở dòng kín Carmelite và mất năm 2005. Vào năm 2008 , Toà Thánh mở án phong chân phược cho chị Lucia và Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã miễn trừ điều kiện chờ 5 năm sau mới được mở án phong chân phước.