Anh Đi

Anh đi để lại cái buồn
“Vô Tư Hạt Nắng” (1) lệ tuôn nát lòng
Anh đi để lại giòng sông
“Nút Vòng Xoay” (1) cuốn, nghe long lanh đời
Anh đi để lại lời mời
“Làm Nụ Hoa Trắng” (1) cho đời thênh thang
Anh đi cõi ấy thiên đàng
“Từng Bước Một Thôi”, (1) (sao) vội vàng qúa anh?
Vô thường cuộc sống mong manh
“Với Cả Tâm Tình” (1), gửi anh không lời

Hạt kinh, hạt lệ chơi vơi
Vắng “Thông Vi Vu” (2), rượu mời chẳng vui
Anh Thống, “Ông Thánh” chết (thật) rồi
Cầu anh miên viễn thảnh thơi vĩnh hằng.

Mây Trắng
San Jose, CA – ngày 02 tháng 3, 2017

(1) Bộ sách gồm 5 cuốn của anh Ba/Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống:“Hạt Nắng Vô Tư”.
(2) Thông Vi Vu, bút danh của anh Ba Thống khi sáng tác nhạc.
(3) Bài Thơ viết chỉ trong tâm tình người đồng lớp xưa, nên có những xưng hô anh Thống,anh Ba .. Nơi Giáo Hội ngài là chủ chăn của tôi, nhưng trong tình thân trường cũ luôn luôn là bằng hữu, xin người đọc hiểu cho.


Để Lại

Anh đi để lại con đường
Bóng nghiêng thập tự nhiễu nhương phận người
Anh đi để lại lời mời
Chân tình không nói rạng ngời niềm tin
Anh đi để lại con tim
Hạt kinh trong lệ đắm chìm lời kinh
Anh đi để lại chính mình
Trên đồi Núi Sọ đóng đinh lời cầu

My God, My God, Why Have You Abandoned Me? (Psalm 22)

Mây Trắng