Đức Kitô giáo huấn con người học yêu thương và học tha thứ. Ngài không chỉ nói suông về tha thứ nhưng bằng hành động tha thứ. Ngài tự nguyện vác thập giá và chịu đóng đanh trên thập giá trên đỉnh đồi Calvary để đền tội thay nhân loại. Vì thế không thể tha thứ bằng lời nói suông mà cần hành động kèm theo. Tha thứ, thống hối đi chung với hành động biến tha thứ thành điều quí trọng và giá trị. Vác thập giá chết thay nhân loại, Đức Kitô cho biết khi con người phạm tội người đó cắt đứt quan hệ với Thiên Chúa, làm hại đến quan hệ tình cảm với tha nhân. Hành động tội lỗi nào, dù lớn hay nhỏ, đều tác hại đến nhân loại. Khi làm hại người khác kẻ gây sự ác cũng là nạn nhân, bởi chính họ cũng là một phần tử trong cộng đồng nhân loại. Tha thứ và thống hối đi kèm tái tạo mối liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Tội dù nặng đến đâu tình yêu Chúa cũng hoá giải được bởi tình Chúa cao trọng và có sức mạnh hơn tội lỗi ta phạm. Khi con người thống hối, Chúa ban ân sủng chan hoà giúp người đó tự tin hơn, mạnh dạn hơn, quyết liệt hơn trong việc thống hối.

Tiệc nước trời Đức Kitô thiết lập nơi trần thế trong bữa Tiệc Li dẫn con người vào tiệc vĩnh cửu trên thiên quốc. Vì thế trước khi tham dự tiệc nước trời người đó trước hết phải làm hoà với Thiên Chúa bằng hành động thống hối, ăn năn; kế đến nguời đó phải làm hoà với ngưới anh em mình xúc phạm. Làm tròn hai điều đó mới xứng đáng lãnh nhận thần lương nơi tiệc nước trời. Thiếu một trong hai điều trên mà cam tâm lãnh nhận thần lương chính là làm hại mình bởi không chuẩn bị đón nhận ơn thánh. Thiếu chuẩn bị đón nhận ơn thánh chính là coi thường ơn thánh và ân sủng Chúa. Khi đã coi thường sao còn lãnh nhận. Không gì nơi trần thế có thể làm giảm giá trị ơn thánh bởi ơn thánh thuộc về tình yêu Chúa ban cho con người. Ơn thánh cao hơn và không lệ thuộc vào điều kiện trần thế. Tuy nhiên người thiếu chuẩn bị ơn thánh mà đón nhận là tự làm cho mình trở nên hèn kém trong việc phán đoán.

Tiệc thiên quốc Thiên Chúa ban cho những ai sống đời sống ngay lành, hoà thuận với mọi người. Nếu lỡ bất hoà họ mau mắn tìm cách giao hoà và xin ơn tha thứ. Họ sống với mọi người và cầu nguyện cho những người không thích họ hoặc chủ trương làm hại họ. Họ luôn nài van, xin ơn Chúa cho những người chống đối, bách hại. Đức Kitô vâng lời Chúa Cha xuống trần thế để giao hoà nhân loại với Thiên Chúa. Bí tích Thánh Thể chính là bí tích giao hoà Đức Kitô thiết lập, ngài dù vô tội, nhưng nhận đền tội thay cho nhân loại. Đón nhận tiệc Thiên quốc với tâm tình thống hối, thứ tha và xin ơn sức mạnh từ lòng từ ái Chúa là việc làm xứng đáng và cần thiết cho tâm hồn.

Mỗi lần chúng ta tham dự tiệc Thánh Thể chúng ta đuợc mời gọi tham dự tiệc nước trời ngay nơi trần thế và hướng về trời. Mình và Máu Thánh Đức Kitô trở thành thần lương, tăng sức và nuôi dưỡng tâm hồn. Sự yếu đuối của ta trở nên mạnh mẽ, tan vỡ đuợc chữa lành, tội lỗi được rửa sạch bởi tình yêu Chúa mạnh hơn thần chết và tội lỗi. Con đường lên núi Calvary là con đường chết nay trở thành con đường hướng về trời. Mỗi lần chúng ta thành tâm thống hối chúng ta nhận được ơn tha thứ và mỗi lần chúng ta thành tâm làm hoà chúng ta nối kết tình người và mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu Chúa ban xuống cho tâm hồn. Con đường thống hối và thứ tha là con đường dẫn đến đón nhận ân sủng Chúa.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org