NHỀN NHỆN MẮC VÕNG
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Con dán nó mong chủ nó giàu
Có mật có mỡ có dầu nó ăn
Con nhện nó mong chủ nó sang
Cho nó mắc võng nghênh ngang khắp nhà.
(Ca dao)