Tuần trước Phúc Âm nói về muối và ánh sáng và cuối bài Phúc Âm Đức Kitô cho biết người ta nhìn vào việc tốt lành của Kitô hữu để tôn vinh Thiên Chúa. Như thế muối và ánh sáng trong Kinh Thánh là muối ướp cuộc đời, ánh sáng chỉ đường công chính. Kitô hữu dùng muối nước trời và ánh sáng Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời, cổ võ, khuyến khích và bảo vệ sự sống, kiến tạo hoà bình và sống công tâm, liêm chính, hài hoà với mọi người. Muối nước trời ướp muối sa đoạ, đánh tan mùi thối tội lỗi và làm mắm tật xấu. Ánh sáng Lời Chúa chỉ lối vào chốn truờng sinh, hướng dẫn ta đi đúng đường hành hương về nước trời. Cuộc đời thiếu muối nước trời và ánh sáng Lời Chúa, đời trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Nếu có làm việc tốt cũng chỉ tìm vinh danh cho chính mình. Dùng Lời Chúa giải thích cho mục đích riêng tư, phe nhóm gây tai hại cho thiên nhiên và con người. Khi đất quá nhiều muối đất đó thành đất hoang. Một con tim không tình yêu Chúa con tim đó khô cằn như đất hoang, cỏ cháy. Khối óc thiếu ánh sáng Lời Chúa khối óc đó mù mờ về công lí. Bởi lu mờ về công lí, phán quyết của họ thường thiên lệch, bất công.

Xã hội nào cũng có luật lệ, phong tục, tập quán hướng dẫn con người sống công bằng hầu giữ cho xã hội an bình, cuộc sống hài hoà và thịnh vuợng. Đức Kitô cho biết Kitô hữu cần ơn Chúa huớng dẫn để trở nên tốt lành, thánh thiện. Xã hội luôn có cạnh tranh về mọi mặt. Cạnh tranh lành mạnh là cạnh tranh tốt, cạnh tranh xảo quyệt là cạnh tranh tồi tệ, đáng khinh tởm. Kitô hữu có một cạnh tranh duy nhất đó là thi đua sống đức hạnh. Giúp nhau sống tốt lành, nhân đức qua yêu thương, tha thứ. Khi Lời Chúa hời hợt trong tâm hồn, niềm tin cũng hời hợt, nhạt đạo đức, kém việc lành, khó yêu thương, nghèo tha thứ. Sống như thế bị lung lạc bởi cạm bẫy trần thế và ma quỷ lợi dụng. Bác ái, yêu thương trên môi miệng. Đó là Kitô hữu có danh, không phải tông đồ chính danh bởi thiếu hành động bác ái, yêu thương.

Người Công Giáo tốt chắc chắn sẽ là người công dân tốt nhưng không thể hiểu ngược lại bởi người đó có thể không có đức tin Kitô giáo. Có những Kitô hữu rất tốt với đời nhưng xấu với đạo bởi giá trị tốt xấu ở đời rất khác biệt giữa xã hội này với xã hội khác, giữa lí thuyết này với lí thuyết khác, vì thế đẹp đời chưa chắc đã đẹp đạo. Chúng ta có thể cả quyết người Công Giáo tốt sẽ là người tốt cho toàn thể nhân loại bởi hành động của họ được hướng dẫn bởi tình yêu Chúa. Tình yêu Chúa được hiểu giống nhau trên toàn thế giới, không ranh giới hay thời gian. Đạo gây ảnh hưởng đời bằng tình yêu, tha thứ; đời gây ảnh hưởng đạo bằng luật lệ, trói buộc, kết án và bỏ tù.

Đức Kitô xuống trần gian để chỉ cho nhân loại biết tình yêu Thiên Chúa và những ai sống trong tình yêu Chúa, cuộc sống của họ sẽ thay đổi, thành tốt hơn, tâm tình thư thái hơn và yêu đời hơn. Chính tình yêu Chúa trong ta thay đổi cuộc sống ta và khi cuộc sống ta thay đổi ta sẽ nhìn đời với con mắt yêu thương, tha thứ. Yêu thương và tha thứ là muối và ánh sáng thay đổi môi trường xã hội ta đang sống. Thực hiện yêu thương tha thứ sẽ làm sáng danh Chúa.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org