Lật ngược lại phán quyết năm 2012, Uỷ Ban Tôn Giáo Cao Cấp Ma-Rốc đã phán quyết rằng những người chuyển đổi từ đạo Hồi sang một đạo khác không còn bị trừng phạt án tử hình như nghị định tôn giáo trước đây.

Theo một báo cáo của cơ quan Tin Tức Thế Giới Ma Rốc có trụ sở tại New York, thì Ủy Ban Tôn Giáo Cao Cấp Ma Rốc "định nghĩa rằng bỏ đạo không phải là một vấn đề tôn giáo, nhưng là một lập trường chính trị gắn liên với 'tội phản quốc",.

Trên trang nhất của tờ báo phát hành tại Vatican, người ta thấy bài báo nói quyết định Uỷ Ban Cao Cập Tôn Giáo Ma Rốc là một phần trong toàn bộ khung sườn cải cách, khởi đi từ việc cởi mở văn hóa và chấp nhận đa dạng tôn giáo. Đó là ước vọng của triều đại Đức Vua Mohammed VI của Ma Rốc.

Ma-Rốc là một quốc gia có 33,7 triệu dân, 99% là người Hồi giáo.