Vatican. – Lào là một cộng đồng Công Giáo nhỏ, chỉ chiếm 1% trong số 7 triệu dân. Trong cuộc viếng thăm Ad Limina tại Vatican, Đức Giám Mục Lào Louis-Marie Ling đã cho cơ quan thông tấn Fides biết tình hình Giáo Hội Lào: Năm 2017, Lào có thêm 2 tân Linh Mục.

Một trong hai tân chức thuộc giáo phận Pakse, vị kia thuộc giáo phận Luan Prabang. Vị Giám Mục Đại Diện Tông Tòa phát biểu với cơ quan thông tấn Fides rằng buổi lễ phong chân phước cho các vị tử đạo đã được diễn ra công khai, với hơn 7000 giáo dân tham dự. Đó là một biến cố lịch sử, một phép lạ đối với chúng tôi.

Đức Giám Mục Ling cũng cho biết các công tác mục vụ ở Lào được tiến hành một cách thuận lợi, đôi khi có chuyện rắc rối với viên chức điạ phương, nhưng nói chung giáo sĩ, giáo dân vẫn đi thăm các gia đình, vẫn cử hành thánh lễ, vẫn tiến hành công tác dậy giáo lý.

Tại giáo phận Pakse, không kể 2 vị linh mục nghỉ hưu, giáo phận có tất cả 5 linh mục, kể cả vị tân chức được phong chức Linh mục vào đầu tháng Ba. Các vị này được uỷ thác coi sóc các giáo xứ với 13,000 giáo dân.

Nhận định về kết quả này Ngài nói: Đó không phải là thành quả tôi làm mà Chuá đã làm ra kết quả này.

Vào cuối năm 2016, Đức Giám Mục Titô Banchang, Giám Quản Tông Tòa Luang Prabang đã truyền chức cho 3 vị Linh Mục và năm nay sẽ có thêm một tân chức nữa. Ngài kể lại cho thông tấn Fides biết: “Trong vòng 12 năm, kể từ năm 2000, điạ phận của tôi chỉ có mình tôi. Rồi sau đó nhờ ơn Chúa chúng tôi có nhiều ơn gọi linh mục. Đó là dấu chỉ của Chúa đến với chúng tôi. Ngài đã ở với chúng tôi kể cả những lúc chúng tôi bị đau khổ. Ngài cũng kể từ năm 1976 đến năm 1986, Ngài bị cộng sản Pathet Lào bắt bỏ tù trong 10 năm.

Trong ngày 30 tháng Giêng 2017, tại Roma, khi cử hành thánh lễ trước sự hiện diện của các Giám Mục Lào, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: Sức mạnh lớn lao của Giáo Hội hoàn vũ ngày nay có được là nhờ các Giáo Hội nhỏ bé, ít giáo dân, bị áp bức.

Còn Đức Giám Mục Tito Bangchong của Lào thì nhận xét: Cuộc thăm viếng Ad Limina của chúng tôi khẳng định sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha. Ngài biết, Ngài yêu thương và mở rộng trái tim đón mừng chúng tôi. Ngài thực sự là người cha lắng nghe chúng tôi. Ngài thúc giục chúng tôi hãy tiến bước con đường mục vụ và đó là một khích lệ qúy giá cho chúng tôi.