Ngày 27 tháng Giêng năm 2017, Đức Thượng Phụ Raphael Louis Sako của Công Giáo Chaldean đã viếng thăm vùng đất Iráq mới được quân đội của chính phủ giải phóng khỏi sự cai trị của nhà nước Hồi Giáo ISIS. Ngài đã thảo luận với các viên chức đang bắt đầu công việc tái thiết vùng này.

Tòa Thượng Phụ và các giáo phận Công Giáo khác ở Iraq đã đóng góp hơn 400,000 dollars cho công cuộc tái thiết nhà ở và thánh đường đã bị lực lượng ISIS phá huỳ trong vùng Nineveh. Đức Thượng Phụ đã thăm Batnayalà thành phó được coi là bị tàn phá nhiều nhất.

Cũng theo nguồn tin của Catholic World News thì tại Nigeria quân khủng bố Hồi Giáo Boko Haram, từ khi bắt đầu hoạt động đến nay đã phá huỷ tất cả 900 nhà thờ của đất nước này.