Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Xuân Quê Hương - Nhạc: LM Nguyễn Duy - Trình bày: Lý Mai Trang - Thực hiện: VietCatholic