Không phải tự nhiên mà chúng ta hiện diện trên trái đất mà do tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa mà chúng ta có mặt trên đời. Thiên Chúa toàn quyền quyết định khi nào ta được sanh ra, ở địa phương nào, tại đâu, vào thời điểm nào và thuộc vào gia đình nào. Chúng ta cũng không biết cả phái tính, nam hay nữ, mạnh khoẻ hay bệnh tật, thông minh xuất chúng hay bình thường như mọi người. Chúng ta cũng không có tiếng nói liên quan đến tài nghệ, thời gian sống trên đời và ngay cả hình tể bề ngoài, đẹp xấu chúng ta cũng không có thể lên tiếng. Tất cả đều được quyết định bởi Thiên Chúa. Chúng ta cũng không biết Thiên Chúa ban cho lúc nào, trước khi được thụ thai hay sau khi được thụ thai. Chúng ta cũng không đuợc hỏi í kiến đón nhận những di truyền tốt đẹp từ cha mẹ và loại bỏ những bệnh tật di truyền để bớt đau khổ sau này. Khoa học gia đang cố gắng làm việc lựa chọn để quân bình phái tính và loại bỏ những bệnh tật di truyền nguy hiểm cha mẹ truyền lại cho con cháu. Hậu quả sẽ như thế nào đối với nhân loại là điều không ai có thể đoán biết bởi chỉ một sơ xuất nhỏ đủ làm thiệt mạng. Con người cố gắng nghiên cứu về vấn đề này bởi có những người sanh ra hoàn toàn mạnh khoẻ và cha mẹ vui mừng đón nhận, lại có những em bé khi sanh ra đã phải chịu đau khổ vì tật nguyền và cha mẹ hét to than khổ trước khi bằng lòng chấp nhận cách bất đắc dĩ. Con trẻ sẽ như thế nào là điều khó ai đoán biết bởi những tài nghệ tiềm ẩn trong người từ từ phát triển theo cuộc sống của người đó. Bên cạnh đó cũng còn mầm mống bệnh tật trong người và từ từ lộ ra khi có điều kiện thích hợp. Điều rõ ràng là các nhà phẫu thuật có thể làm thay đổi hình dáng bề ngoài con người qua việc mổ xẻ, đắp vá nhưng họ bất lực trong việc mang lại bình an trong tâm hồn. Thiên Chúa là Đấng duy nhất có khả năng làm việc đó.

Điều chúng ta chắc chắn là Thiên Chúa tạo dựng con người do tình yêu Chúa và mỗi người chúng ta cần phải hướng những tài năng Chúa ban trong việc làm sáng Danh Chúa và mang lợi ích lại cho nhân loại. Khi chúng ta hướng dẫn tài năng Chúa ban trong việc làm tốt đẹp cho cuộc sống của con người chúng ta sẽ hưởng bình an nội tâm và cuộc sống thanh thản. Khi chúng ta hướng dẫn tài năng theo thói trần thế chúng ta có thể hưởng niềm vui trần thế trong một thời gian ngắn và sau đó không thể tránh khỏi đau khổ, gánh nặng trần thế bởi chọn theo đường lối trần thế. Tương lai cuộc sống con người được quyết định khi chúng ta lựa chọn lối sống. Chọn tốt sống vui, chọn xấu hậu quả thê lương, buồn tủi. Điều rõ ràng là những gì thuộc về trần thế thường là chóng qua, mau tàn. Cuộc vui trần thế cũng chóng tàn, mau hết. Quà thiên quốc vững bền, tồn tại muôn đời bởi chúng không hề ràng buộc bởi điều kiện hư nát nơi trần thế. Quà Chúa ban đến từ trời cao, từ nguồn tình yêu vô biên, bất diệt và đón nhận quà Chúa ban với lòng thành sẽ được sống trong nước Thiên Chúa, nơi không còn chết chóc, khổ đau.

Bài giảng trên núi giúp con người thiện tâm tìm biết đường lối Chúa và là đường dẫn ta đến gần Chúa. Nếu chẳng may đi lạc đường thì bài giảng trên núi giúp ta điều chỉnh hướng đi để quay về đàng ngay, nẻo chính. Mỗi điều trong bài giảng trên núi là một đại lộ dẫn ta đến con đuờng trọn lành, thánh thiện trong việc tiến đến nước Chúa. Tất cả các đuờng lối đó đều dẫn đến hạnh phúc chân chính, vĩnh cửu. Đức Kitô hướng dẫn chúng ta bước theo đường lối Chúa để tìm bình an cho tâm hồn, hoan lạc cho con tim và sưởi ấm tình nhân loại trong việc bác ái, yêu thương với tha nhân.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org