GÀ GÁY NGÀY XUÂN

Năm canh sáu khắc êm trôi,
Người xưa đã biết phân hồi thời gian.
Canh Ba gà gáy mơ màng,
Canh Năm gà gáy rộn ràng hừng đông.
Tiếng gà đánh thức nhà nông
Tiếng gà giục bước Tây Đông lên đường.
Tiếng gà gieo bước mờ sương,
Tiếng gà gợi nhớ quê hương yên bình.
“Thuở xưa gà gáy trong dinh
Phêrô chối Chúa giật mình ăn năn”(Kinh PV)
Tiếng gà đánh thức tận căn
Lắng nghe Lời Chúa, thực hành yêu thương.
Nghe gà gáy sớm lên đường
Ngày dài thêm sức khang cường vui tươi.
Tiếng gà gáy sáng khung trời.
Tiếng gà thổn thức cuộc đời Phêrô.
Tiếng gà ngày mới đã dư,
Tiếng gà năm mới từ từ cất lên.
Bạn nghe Chúa cõi lòng riêng
Bạn nhìn Chúa qua thiên nhiên đất trời.

Năm canh sáu khắc êm trôi,
Người xưa đã biết phân hồi thời gian.
Canh Năm gà gáy rộn ràng,
Dậy đi, Đinh Dậu xuân sang sáng ngời./.

LM Phêrô Hồng Phúc