OXFORD, Anh quốc 18/10/04 - Một tòa án ở Đức ra phán quyết rằng luật cấm các phụ nữ Hồi Giáo đội khăn choàng đầu trong trường học cũng phải được áp dụng cho phẩm phục của người Kitô Giáo. Như vậy, phán quyết này có ảnh hưởng đến các nữ tu Công Giáo đang dậy tại các trường công lập ở Đức.

Phát ngôn viên giáo phận Rottenburg-Stuttgart ở Đức là ông Eckhard Raape tuyên bố: “Đã hàng trăm năm nay căn cước của một nữ tu được xác định qua phẩm phục - Họ sẽ không bao giờ đồng ý bỏ phẩm phục đó”

Phát ngôn viên cho biết tiếp: “Các nữ tu của nhiều nhà dòng đang dậy tại các trường mẫu giáo và vườn trẻ trên khắp nước Đức. Phán quyết này gây rắc rối cho rất nhiều người."

Bà Martina Hohnf phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Đức nói “Chưa rõ luật ảnh hưởng thế nào đến giáo hội. Bồi thẩm đoàn và các chuyên gia luật pháp có những ý kiến khác biệt nhau về toàn bộ ý nghĩa của phán quyết này”