NAM CALI - Cha Pherô Trương Văn Khoa năm nay 60 tuổi thuộc địa phận Ban mê thuột được phép Đức Cha Bản cho đi chữa bệnh, hôm mùng 2 tháng 1 đã bị bị tai nạn xe cùng với người lái xe là bà Anna Hứa thị Kim và tử nạn tại góc đường Beach và Madson. Xe khác dụng vào xe bà Kim cũng do người Việt lái cũng bị thương.

Lễ an táng cho Cha Khoa sẽ được cử hành tại Giáo xứ La Vang. Tuy nhiên hiện nay cảnh sát còn đang điều tra và đến thứ sáu mới giao thi hài cho người thân quen. Chúng tôi sẽ đua tin tức thêm khi có chương trình đầy đủ.

Thành kính phân ưu cùng Đức Cha và Giáo phận Ban mê thuột, gia đình và bạn bè xa gần của Cha Phêro. Cũng xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha Phêrô và bà Anna được Chúa ban cuộc sống vỉnh cửu trên Thiên quốc.