Con trẻ thường hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan đến cuộc sống hàng ngày. Có những câu hỏi thật đơn giản dễ trả lời, cũng có những câu hỏi phức tạp, dù cha mẹ cố gằng trả lời cách nào đi nữa đầu óc non nớt chúng cũng không thể hiểu. Bên cạnh những câu hỏi trên còn một loại câu hỏi ngớ ngẩn không liên quan đến cuộc sống nhưng bởi chúng đang trong tuổi thích học hỏi nên chỉ biết hỏi mà không nghĩ có nên hỏi hay không.

Thế giới người lớn cũng có nhiều thắc mắc về cuộc sống và những câu hỏi của người lớn xem ra phức tạp hơn nhiều. Câu hỏi người ta từ đâu ra và khi chết đi về đâu là câu hỏi chung của mọi thời đại. Những người đặt niềm tin vào Đức Kitô thì câu trả lời rõ ràng, dứt khoát: chúng ta đến từ Thiên Chúa đầy yêu thương và khi chết chúng ta trở về với Thiên Chúa Đấng dựng nên ta. Những ai từ chối chấp nhận lời giải đáp rõ ràng, thích đáng của Đức Kitô gặp bế tắc lớn khi tìm câu trả lời hợp lí cho vấn đề. Khi đi tìm giải đáp có nhiều câu hỏi đặt ra cũng ngớ ngẩn như những câu hỏi của trẻ em khi tìm hiểu về vũ trụ trong cuộc sống. Ngưỡng mộ kiến thức về vũ trụ của khoa học gia là điều quí; bên cạnh đó cũng không quên những hiểu biết đó chỉ là một phần rất nhỏ của vũ trụ bao la vì thế giải thích về nguồn gốc vũ trụ không mang tính xác quyết nhưng mang tính phỏng đoán dựa vào các dữ kiện mà phỏng đoán thì có thể sai. Ngay cả dữ kiện giúp phán đoán cũng có thể sai.

Không có đức tin không thể có những thắc mắc chính đáng về đức tin bởi đức tin đòi hỏi tính khiêm nhường. Khi thiếu khiêm nhường thì không thể tìm hiểu về đức tin bởi câu hỏi về đức tin là những câu hỏi phát xuất từ lòng chân thành cộng với tính khiêm nhường.

Có hai loại câu hỏi liên quan đến đức tin. Loại thứ nhất là loại đi nghiên cứu về đức tin và loại thứ hai là loại học hỏi thêm về đức tin. Khi nghiên cứu về đức tin sẽ xảy ra hai trường hợp: một là học để chấp nhận; hai là học để phản bác, chối bỏ. Trường hợp một thành tâm và khiêm nhường học hỏi để tìm hiểu về đức tin dẫn đến niềm tin; trường hợp hai là từ chối về Thiên Chúa hiện hữu bởi đi tìm bằng chứng về Thiên Chúa hiện hữu sẽ không bao giờ tìm được. Con người không thể chứng minh Thiên Chúa hiện hữu bởi ta không thể dùng tình yêu giới hạn của ta đề chứng minh tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Chính điều này ngăn cản con người hiểu và nhận biết về một Thiên Chúa yêu thương. Để tìm hiểu và nhận biết về Thiên Chúa chúng ta cần có một chút nào đó tình yêu Chúa trong ta, chính tình yêu đó tác động ta đi tìm hiểu thêm về Thiên Chúa, nếu không sẽ không bao giờ gặp được tình yêu Chúa. Để có chút tình yêu Chúa trong ta điều cần và đủ là đức khiêm nhường. Thiếu nhân đức này thì không thể khởi đầu việc tìm kiếm. Người ta có thể sống trong tình yêu nhưng không chứng minh được tình yêu. Ai cố gắng chứng minh tình yêu của người bạn đường gia đình đó sẽ đi đến đổ vỡ và thất bại bởi tình yêu không phải để nghiên cứu nhưng để sống, hy sinh, tận hiến.

Người thắc mắc trong đức tin là người có những câu hỏi xác tín về niềm tin. Kinh thánh ghi lại nhiều trường hợp thắc mắc trong đức tin. Khi Gioan rao giảng, kêu gọi thống hối, trở về đường công chính, đám đông, người thu thuế và ngay cả binh linh đến hỏi Gioan chúng tôi phải làm gì để được ơn cứu độ (Luca 3,10-16). Họ không hỏi có Thiên Chúa hay không nhưng hỏi làm sao để được đến gần Chúa. Hỏi như thế là thắc mắc trong đức tin. Chính Gioan cũng có thắc mắc này. Khi ông ngồi trong tù nghe nói nhiều việc làm của Đức Kitô và ông sai người môn đệ thân tín đến hỏi Đức Kitô- Ngài là Đấng Cứu Thế hay chúng tôi còn phải đợi Đấng Khác. Hỏi như thế cho biết Gioan tin vào Đấng Cứu Thế nhưng không biết rõ đấng đó là đấng nào. Thắc mắc trong đức tin giúp đào sâu về niềm tin và trưởng thành trong niềm tin.

Thắc mắc về niềm tin thường là thắc mắc đi tìm bằng chứng Thiên Chúa hiệu hữu và thường là thất bại; trong khi thắc mắc trong đức tin là thắc mắc biểu lộ niềm tin của cá nhân người đó và thường có câu trả lời xác đáng.

Lm Vũđình Tường

TiengChuong.org