Ca Đoàn Hy Vọng Gx. Croydon Park Nam Úc Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Bổn Mạng của Ca Đoàn

XEM VIDEO