Có thể nói không có tình yêu không có sự sống. Nói khác đi không có tình yêu sống cũng như chết. Đó là cuộc sống nơi địa ngục, nơi đói khát tình yêu. Tình yêu chính là sức sống cho gia đình. Sức sống này quan trọng đến độ tình yêu hôn nhân trở thành bí tích thánh. Bí tích thánh trong hôn nhân được Chúa chúc phúc và mang lại ân sủng giúp đôi tân hôn sống trong an vui, hạnh phúc. Chính Đức Kitô xác nhận khi có người hỏi Ngài tình trạng li dị của hôn nhân và Đức Kitô xác định là từ nguyên thủy, khỏi đầu chương trình Sáng Tạo Chúa dựng nên người nam và người nữ và người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ mình để kết hợp với người nữ và cả hai thành một thân thể (Marco 10). Hôn nhân Thiên Chúa giáo vĩnh cửu trọn đời. Đức Kitô xác định tính bất biến của hôn nhân khi Ngài xác nhận đó là tự do chọn lựa và kết giữa một người nam và một người nữ, ngoài ra không còn định nghĩa nào khác. Đang có xu hướng xã hội cổ võ cho định nghĩa trái với hôn nhân Thiên Chúa giáo. Là Kitô hữu chúng ta tôn trọng họ, không phán đoán nhưng cầu nguyện cho họ cũng như cho chính chúng ta không bị ràng buộc bởi những thay đổi trái với giáo huấn của Đức Kitô.

Hôn nhân trong Kitô giáo có hai mục đích chính. Thứ nhất là đôi tân hôn hỗ trợ và cùng nhau sống cuộc sống hạnh phúc đời này. Thứ hai là cùng khuyến khích, hỗ trợ nhau giữ đức tin, sống trên đường nhân đức trên đường hành hương về nước trời, quê hương thật của chúng ta. Trong thời gian sống tại trần thế đôi tân hôn có trách nhiệm giáo dục con cái nếu có, hướng dẫn đời sống đức tin chúng, để tăng thêm dân Chúa trong Giáo Hội và bảo toàn xã hội loài người. Cả vợ lẫn chồng đều có trách nhiệm chung trong việc giáo dục, nuôi nấng, chia sẻ trách nhiệm chung và cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống để đời sống bớt nặng nhọc, căng thẳng. Nhiệm vụ này chấm dứt khi chúng ta hoàn thành cuộc lữ hành trần thế để tiến vào cuộc sống vĩnh cửu. Cuộc sống mới trường sinh không cần đến những hỗ trợ trần thế bởi những gì thuộc về trần thế thì lưu lại trần thế. Cuộc sống trường sinh được nuôi dưỡng bởi tình yêu Chúa và chính tình yêu Chúa ban cho họ hạnh phúc truờng sinh. Họ không còn đau khổ chia tay, buồn nản, cô đơn vì tất cả đều là anh chị em trong trong đại gia đình Chúa, cùng hưởng tình yêu Chúa. Cuộc sống mới cũng không còn than khóc, đau khổ vì những thực tại trần thế không hề ảnh hưởng đến cuộc sống trường sinh. Những gì hư nát thuộc về trần thế những gì vĩnh cửu thuộc về tâm linh. Vì thế hành động bác ái, yêu thương, tấm lòng kính mến Chúa và yêu thương đồng loại họ mang vào nước trời là thành quả của yêu mến và lòng tin. Những việc tốt lành đó được kết hợp với ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô và được thánh hoá trong nước Chúa. Kinh Tiền Tụng lễ Chúa Kitô vua cho biết nước Thiên Chúa là nơi mọi thứ đều vĩnh cửu. Đó là nguồn sự thật và sự sống, nơi tràn đầy ánh sáng, vinh quang, nguồn gốc của thánh thiện và ân sủng, cõi thật của bình an công chính và hoà bình viên mãn.

Con cái của sự sống lại không lập gia đình vì không cần thiết. Cuộc sống thiên thần kề bên Chúa. Cuộc lữ hành trần thế là nơi học để sống trong vương quốc sự thật và bình an Chúa. Học chuẩn bị tiến vào Thiên Quốc là học sống tha thứ và yêu thương; học sống bác ái và tiến trên đàng nhân đức; học biết công chính hoá và học chấp nhận mọi người là anh chị em trong đại gia đình Chúa. Chúng ta cầu xin khi hoàn thành cuộc lữ hành trần thế chúng ta đã chuẩn bị làm quen với cuộc sống mới trong nước Chúa, nơi không còn khóc lóc, than van.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org