Hướng dẫn của các Giám Mục Virginia về việc bầu cử

Bổn Phận Công Dân của người Công Giáo và là con cái của Thiên Chúa

Thông tư cùa Đức Giám Mục Francis DiLorenzo và Paul Loverde, Tháng 10, 2016

Chỉ còn vài ngày nữa trước ngày bầu cử 8 tháng 11, chúng ta cần nhớ lời Đức Thánh Cha Phanxicô nới với các chính trị gia và tín hữu, vài tuần trước cuộc bầu cử năm 2015.

Nhắm vào lời Chúa trong Phúc Âm, Đức Thánh Cha khuyên nhủ “toàn thể dân chúng Hoa Kỳ” – các giới chức và cử tri như nhau – là phải theo “hướng dẫn rõ ràng” của Luật Vàng (MT 7:12), hướng dẫn chúng ta “đối xử với tha nhân bằng cùng lòng ưu ái và thương cảm như chúng ta muốn được đối xử như vậy.” Ngài cũng nói, “Các bạn được mời gọi để bảo vệ và duy trì phẩm giá của các đồng bào trong việc theo đuổi không mỏi mệt và đòi hỏi của lợi ích chung, vì đây là mục tiêu chính yếu của mọi chính trị.”

Điều này có nghĩa là vào ngày bầu cử và trong suốt năm – dủ cho những tranh luận chính trị xung quanh chúng ta không được lịch sự - bổn phận công dân của chúng ta là phải tham gia vào thể thức chính trị.

Như các giám mục Hoa Kỳ bạn đã nhấn mạnh, “Bổn phận [họat động cho một xã hội công chính và có trật tự] thiết yếu hơn bao giờ hết trong môi trường chính trị hiện đại, nơi người Công Giáo có thể cảm thấy chán nản về chính trị,cho rằng không có đảng phái nào và quá ít ứng viên hoàn toàn chia sẻ sự cam kết rõ ràng của Giáo Hội đối với đời sống và phẩm giá của tất cả mọi con người từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên. Tuy nhiên, đây không phải là lúc chúng ta rút lui hay nản chí, mà là lúc phải tái thiết việc tham gia.” (Tạo Dựng Lương Tâm cho Công Dân Trung Thánh, Số 16. Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, 2015)

Nền tảng của “sự tái thiết tham gia” này là một lương tâm đã được tu chỉnh kỹ càng – một lương tâm đã được tu luyện bằng kinh nguyện, các Bí Tích, học hỏi và nhận định các vấn đề chính yếu và đức tính của các ứng viên, và cuối cùng bằng những nguyên tắc hướng dẫn của đức tin chúng ta.

Bốn nguyên tắc của giáo huấn Công Giáo về xã hội hướng dẫn chúng ta: Duy trì phẩm giá cố hữu của mọi con người, cố gắng cải thiện lợi ích chung, và kết hợp các nguyên tắc về hỗ trợ và liên đới. Muốn biết thêm về các nguyên tắc này xin vào trang: www.vacatholic.org và www.faithfulcitizenship.org .

Giáo huấn của Giáo Hội dậy chúng ta là phẩm giá của một con người là cốt lõi của giáo huấn Công Giáo về luân lý và xã hội, và là nền tảng của một viễn ảnh về luân lý cho xã hội. Phẩm giá này mời gọi chúng ta chống lại mọi họat động đóng góp cho điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là “một nên văn hóa vứt đi”. Như các giám mục Hoa Kỳ đã ghi nhận: “Bất cứ chính trị nào về phẩm gía con người cũng phải đề cập đến các vấn đề nghiêm trọng về kỳ thị chủng tộc, nạn nghèo khó, đói khát, thất nghiệp, giáo dục, nhà cửa, và y tế.

. . . Nếu ta hiểu rằng con người là “đền thờ của Thánh Thần” – ngôi nhà sống động của Thiên Chúa – thì các vấn đề này sẽ nằm đúng chỗ của các cột kèo chính của ngôi nhà này. “Mọi sự tấn công đối với đời sống con người, như là phá thai, an lạc tử là phá hủy nền móng của ngôi nhà này.” (Sống Phúc Âm của Sự Sống, Số. 22, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, 1998)

Trong khi chúng ta cân nhắc các vần đề, cần công nhận rằng tất cả các vấn đề đều có một tầm quan trọng về luân lý như nhau. Bổn phận luân lý của chúng ta là chống lại các chính sách cổ võ cho các hành động độc ác phải có tầm quan trọng trước hết về lương tâm và hành động của chúng ta. Các hành động độc ác là những gì chúng ta không bao giờ được làm vì không phù hợp với tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Kể cả việc phá thai (xẩy ra trên một triệu lần hàng năm tại Hoa Kỳ), trợ tử, tạo sinh vô tính, các nghiên cứu phá hủy các phôi thai, sát nhân, tra tấn, kỳ thị chủng tộc, tấn công những người thường dân vô tội trong các cuộc chiến tranh khủng bố, và tái định nghĩa hôn nhân.

Trong khi chúng ta suy nghĩ về các hành động độc ác cố hữu, chúng ta đặc biệt ghi nhận hai lãnh vực dễ hiểu nhầm đã xuất hiện trong mùa bầu cử này.

Lãnh vực đầu tiên là một người có thể “chính thức” chống đối việc phá thai, nhưng lại yểm trợ cho các đạo luật cho phép việc này. Đây là một sự hiểu nhầm căn bản cả về luật thiên nhiên lẫn giáo huấn của Giáo Hội. Lợi ích chung và bác ái Công Giáo buộc chúng ta phải họat động đề lật đổ - thay vì hỗ trợ hay đồng ý cho – các đạo luật bất công. Nguyên tắc căn bản của sự bình đẳng khẳng định rằng tất cả mọi con người đều có quyền sống. Phá thai tước đọat quyền này đối với tất cả một hạng người, vì vậy cho phép có sự bát công và đối nghịch với quan niệm nền tảng của sự bình đẳng. Thực vậy, “Đây là một lỗi lầm có hậu quả quan trọng khi coi việc hủy diệt các sự sống con người vô tội như chỉ là một vấn đề lựa chọn cá nhân. Một hệ thống luật pháp vi phạm quyền sống căn bản dựa trên sự lựa chọn cá nhân hoàn toàn sai lạc.” (FC, No. 22)

Lãnh vực thứ hai là cơ cấu của hôn nhân. Đáp lại luân điệu rằng cơ cấu này có the được tái định nghĩa, hay là Giáo Hội có ngày có thể thay đổi giáo huấn về hôn nhân, chúng tôi khẳng định rằng hôn nhân chỉ có thể là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Đây không chỉ là học thuyết của bất cứ tôn giáo nào, mà là sự thấu hiểu bản chất căn bản của nhân lọai chúng ta.

Sự làm sáng tỏ này cần thiết khi chúng ta xem xét việc bỏ phiếu và làm thế nào để cỏ võ cho ích lợi chung. Lựa chọn để bỏ phiếu cách nào thường khi rất khó khăn. Như đã ghi nhận, các vấn đề đều quan trọng, nhưng không hẳn là tất cả đều quan trọng như nhau; và bổn phận tiên quyết của chúng ta là phải bảo vệ cho quyền sống trên đó tất cả các quyền khác phải dựa vào. Đức tin bảo chúng ta phải nhận định cẩn thận sự cam kết, đức tính, sự công chính, và khả năng tạo ảnh hưởng trên một vấn đề quan trọng của mỗi ứng viên.

Gia trang của Hội Đồng Giám Mục Virginia www.vacatholic.org cung cấp các tài liệu trợ giúp các cử tri trong khi họ chuẩn bị đi bầu, kể cả một so sánh giữa hai ứng viên của hai đảng phài chính về lập trường của họ về mỗi vấn đề; một danh sách của các ứng viên của một đảng thứ ba; một hướng dẫn bầu cử các dân biểu; và Bốn Nguyên Tắc của Giáo Huấn Công Giáo về Xã Hội.

Ngay cả trong các cuộc bầu cử khó khăn, người Công Giáo được mời gọi để làm sáng tỏ và đem sự xử thế lịch sự vào môi trường công cộng/ Chúng tôi kết hiệp trong cầu nguyện và suy niệm, để với sự khôn ngoan và thông hiểu chúng ta có thể lựa chọn các vị lãnh đạo với một lương tâm đã được tạo dựng đúng đắn.

Đức Giám Mục Francis DiLorenzo và Paul Loverde,
Quản giáo Giáo Phận Arlington và Giám mục Richmond