"Hãy nghiên cứu kỹ lập trường của cả hai ứng cử viên, càng kỹ càng tốt, để coi ai trong họ sẽ đẩy mạnh, ít nhất là ở một mức độ nào đó, việc phục hồi nền văn minh sự sống và tình yêu trong đất nước của chúng ta."

Theo LifeSiteNews, vào ngày 30 tháng 8, 2016, Đức Hồng Y Raymond Burke, một trong những vị hăng say nhất trong việc bảo vệ giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo về sự sống, hôn nhân, phái tính và gia đình đã cân nhắc về cuộc bầu cử Hoa Kỳ sắp tới, khi ngài nói với các phóng viên tham dự đại hội viễn liên quốc tế, được tổ chức Carmel Communications với sự tham dự của LifeSiteNews, rằng các tín hữu phải bỏ phiếu cho ứng cử viên nào sẽ làm nhiều nhất để "đẩy mạnh" việc bảo vệ sự sống con người, bảo vệ gia đình, tôn trọng tự do, và chăm sóc cho người nghèo.”

Ngài nói, "Tôi nghĩ rằng điều mà chúng ta phải làm trong lúc này là hãy nhìn vào cả hai ứng cử viên, xem có ai trong họ, ít nhất là một cách nào đó, cổ võ cho công ích, cả về việc bảo vệ sự sống con người, sự tốt lành của gia đình, sự tự do lương tâm, chăm sóc cho người nghèo, và hãy điều nghiên thật cẩn thận."

Ngài tiếp, "Chắc chắn rằng chúng ta sẽ kết luận rằng không có một ứng cử viên nào đáp ứng một cách lý tưởng tất cả những đòi hỏi này theo cách mà chúng ta mong muốn. Nhưng với bản chất của chính quyền của chúng ta, theo lương tâm, chúng ta có thể ủng hộ một trong các ứng cử viên, là người, trong khi có thể không hỗ trợ tất cả mọi điều mà chúng ta tin và biết là quan trọng, nhưng ít nhất sẽ hỗ trợ chúng đến một mức độ nào đó, với hy vọng rằng người ấy có thể được thuyết phục chấp nhận trọn vẹn công ích."

ĐHY Burke cảnh báo người Công Giáo về việc không bỏ phiếu hay viết tên của một ứng cử viên mà mình thích trên lá phiếu, vì làm như thế có thể vô tình khiến cho một ứng cử viên không tôn trọng sự sống, gia đình và tự do đắc cử.

Ngài giải thích, "Tôi hiểu rất rõ những tâm trạng này. Nhưng chúng ta cũng phải hết sức thận trọng, và biết rằng bằng cách không bỏ phiếu cho ai cả, anh chị em sẽ làm cho một ứng cử viên được nhiều phiếu hơn ứng cử viên kia". Ngài thêm vào đó cả việc người Công Giáo viết tên của một ứng cử viên mà họ thích, khi ứng cử viên ấy không có hy vọng đắc cử.

"Sức nặng luân lý của việc bầu cử thực sự là rất nặng nề. Nói cách khác, mỗi lá phiếu đều quan trọng”.

ĐHY thúc giục người Công Giáo hãy nghiên cứu kỹ lưỡng lập trường của cả hai ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

"Đó là những cân nhắc thật khó khăn, và tôi không nói rằng điều ấy dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ rằng người Công Giáo cần rất thận trọng một cách đặc biệt và không chỉ đơn thuần không bầu cho ai cả; hoặc những người phò sự sống và những người ủng hộ gia đình cũng thế, không thể đơn thuần đầu hàng. Tôi chỉ nài nỉ họ hãy nghiên cứu kỹ lập trường của cả hai ứng cử viên, càng kỹ càng tốt, để coi ai trong họ sẽ đẩy mạnh, ít nhất là ở một mức độ nào đó, việc phục hồi nền văn minh sự sống và tình yêu trong đất nước của chúng ta."

Phaolô Phạm Xuân Khôi trích dịch

Một vài tài liệu để biết thêm về lập trường của hai ứng cử viên:

National Democratic Party Platform

National Republican Party Platform

Hillary Clinton and Donald Trump have very Different Visions for the Supreme Court

Forecasting the Circuit Courts: How the Presidential Election Will Affect the Federal Courts of Appeals

Presidential Candidates Positions: This one-page document offers Catholics a quick reference for the positions of major party candidates for president, including statements and voting records on 12 issues. This resource was collaboratively produced by the Florida Catholic Conference, the Virginia Catholic Conference, and the Pennsylvania Catholic Conference (this description is from ).

Kansas Bishops Reflect on Election Year Responsibilities.

Donald Trump’s full letter to the Catholic Leadership Conference