Seattle: Buổi lần hạt Mân Côi Đa Ngôn Ngữ cầu nguyện cho cuộc bầu cử và đất nước Hoa Kỳ

Tukwila. Cao nguyên tình xanh trong mấy ngày qua dồn dập cơn mưa khá nặng hạt, tin về thời tiết liên tục báo tin cơn bảo đang đe dọa kéo đến vùng đất hiền hòa này. Sáng thứ bảy ngày 15 tháng 10 trời mưa khá nặng hạt.

Xem hình

Hàng năm vào tháng 10 Hội Đạo Binh Đức Mẹ cấp Giáo Phận thường tổ chức lần hạt Mân Côi Đa Ngôn Ngữ, năm nay lần đầu tiên nhà thờ giáo xứ CTTĐVN được chọn làm nơi lần hạt để cầu nguyện cho công cuộc bầu cử Tổng Thống vào tháng 11 sắp đến, và cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ đang trong giai đoạn mà Giáo Hội phải trải qua thời kỳ đầy thử thách trước thời đại văn minh của nền văn hoá sự chết. Sáng nay, dù cơn mưa khá lớn, nhưng đoàn con của Mẹ cũng tề tựu khá đông đảo tại nhà thờ giáo xứ để lần hạt Mân Côi nguyện cầu cho đất nước Hoa Kỳ.

Hiện diện trong buổi lần hạt có cha Paul Dòng Phanxicô Linh giám Hội Legio Mariae của Tổng Giáo Phận (Comitium), cha Đào Xuân Thành chánh xứ giáo xứ CTTĐVN, trưởng của Legio Mariae cấp Giáo Phận ( Comitium) là Br John Simpson, Sr Theresa Pak trợ uý Comitium Legio Mariae, nhiều Hội viên của các Tiểu Đội ( Praesidium ) thuộc các Sắc Tộc trong ( Comitium) của Giáo phận đến tham dự khá đông đảo như Đại Hàn, Tàu, Phi, Tagalog. Riêng Hội viên Legio Mariae Việt Nam gồm các Hội viên tán trợ cũng như hoạt động của 11 Tiểu Đội thuộc Curia Mẹ Thiên Chúa tham dự buổi lần hạt khá đông đảo.

Đúng 11 giờ, mở đầu là nghi thức dâng đoá hồng lên Đức Mẹ với lời nguyện cầu, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa chúc lành cho đất nước Hoa Kỳ. Cha chánh xứ Đào Xuân Thành và đại diện các thành phần tham dự của Comitium, đại diện các Preasidium tiến đến bàn thờ dâng hoa lên Mẹ trong tiếng hát Ave Maria. Chương trình lần hạt gồm 2 chuỗi: Năm Sự Vui và Năm Sự Sáng.

Mở đầu là Năm Sự Vui cầu nguyện cho công cuộc bầu cử Tổng thống của đất nước Hoa Kỳ trong tháng 11 sắp đến đạt được nguyện vọng chung của Giáo Hội theo 4 nguyên tắc bầu cử trong tài liệu “Đào Tạo Lương Tâm cho Quyền Công Dân Trung Tín” mà Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã phổ biến. Xin cho các cử tri khi bầu chọn vị Tổng Thống tuơng lai hãy chọn những vị có đủ các tiêu chuẩn lãnh đạo đất nước không đi ngược lại đường hướng của Thiên Chúa.

Xin điểm qua vài nét chính về bốn nguyên tắc bầu cử của HĐGM Hoa Kỳ.

1/ Biết tôn trọng Phẩm giá của con người (the dignity of the human person):tức biết bảo vệ sự sống con người. Không chủ trương phá thai... Sự sống con người là thánh thiêng, và phẩm giá con người là nền tảng luân lý của xã hội. Tín hữu phải bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai tới lúc chết một cách tự nhiên, tôn trọng phẩm giá con người như là con cái Thiên Chúa...

2.Bổ Trợ (Subsidiarity): sự phát triển trọn vẹn của con người cần diễn ra trong các mối tương quan với người khác. Gia đình, một đơn vị cơ bản được dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Biết bảo vệ hôn nhân truyền thống.

3/ Công Ích: (Common Good): Nhân phẩm con người được tôn trọng và công ích được bảo đảm chỉ khi nhân quyền được bảo vệ và các bổn phận cơ bản được đáp ứng.

4/ Liên đới: (Solidarity): Tình liên đới là một nhân đức luân lý quyết định trật tự các định chế/ tổ chức. Chúng ta là một gia đình nhân loại, dù có khác biệt về quốc gia, chủng tộc, kinh tế, hay ý thức hệ nào đi nữa. Chúng ta là những người bảo vệ anh chị em mình (brothers’ and sisters’ keepers). Yêu tha nhân đòi chúng ta phải có chiều kích toàn cầu, xóa phân biệt chủng tộc và giải quyết vấn đề nghèo đói và bệnh tật. Liên đới là lời mời gọi đón tiếp người khách lạ ở giữa chúng ta, người nhập cư. Giáo Hội luôn đứng về người nghèo.

Trở lại phần lần hạt Mân Côi. Chuỗi hạt đầu tiên là Năm sự Vui được phân chia mỗi chục cho từng ngôn ngữ như Vietnammese, Chinese, Tagalog,Korean. Spanish. Phần xướng kinh do vị đại diện của từng sắc Tộc xướng phần đầu của Kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh theo ngôn ngữ của mỗi nhóm. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính của buổi lần hạt nên được đọc chung trong các phần thưa của tất cả các chục kinh trong chuỗi hạt.

Chuỗi thứ hai là Năm Sự Sáng có ngôn ngữ Latin. Cảm động nhất là mỗi một phần suy niệm là phần nhớ đến các tiểu bang được nêu đích danh từng tiểu bang để cầu nguyện. Các cơ quan từ hành pháp, lập pháp kể cả tư pháp cũng được nhắc đến để cầu nguyện. Sau mỗi chục hạt kinh được xen lẫn tiếng hát ca tụng Mẹ: Ave, Ave Ave Maria- Ave, Ave Ave Maria. Buổi lần hạt thật sốt sắng và kết thúc lúc 12:40. Trước khi kết thúc, cha chánh xứ Đào Xuân Thành và cha Paul linh giám Comitium Legio Mariae Giáo Phận cùng ban phép lành cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện. Mọi người chia tay ra về trong tâm tình tạ và tiếp tục nguyện cầu cho công cuộc bầu cử Tổng Thống tại đất nước Hoa Kỳ đạt được nguyện vọng chung của Giáo Hội.

Nguyễn An Quý