Cuộc sống của người Kitô hữu là cuộc sống cảm tạ. Cảm tạ đây không phải cảm tạ một lần rồi thôi mà là cảm tạ mỗi ngày trong đời. Bao lâu còn sống còn dâng lời cảm tạ. Cảm tạ là điều chính Đức Kitô dậy con cái Chúa biết dâng lời cảm tạ trong cuộc sống khi chính Ngài dâng lời cảm tạ Chúa Cha khi Đức Kitô làm phép lạ. Lậy Cha, Con xin cảm tạ Cha vì Cha hằng nghe lời Con. Đức Kitô kinh ngạc khi Ngài chữa lành bệnh phong cùi cho mười người khi họ xin và chỉ có một người trở lại cảm tạ Thiên Chúa nên Đức Kitô thắc mắc không phải cả mười người được khỏi sao mà chỉ có một người tới cảm tạ Thiên Chúa Lk 17,11-17. Như thế dâng lời cảm tạ thường xuyên là điều làm đẹp lòng Chúa.
Trước hết chúng ta cảm tạ Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên ta, kêu gọi ta vào đời, ban cho sự sống và ban sự sống trường sinh. Khi tạo dựng con người Thiên Chúa ban cho mỗi người một tài năng khác nhau, thông minh, trí nhớ, khả năng linh hoạt và óc sáng tạo và chúng ta cảm tạ Chúa cho những quà tặng trời ban. Trong số những quà tặng Chúa ban quan trọng hơn cả là đức tin bởi đức tin ban hy vọng khi thất vọng; vững tin khi tuyệt vọng; ủi an khi sầu khổ, có người đồng hành khi cô đơn. Khi ban cho ta sự sống trường sinh Đức Kitô đã thay ta xin Chúa Cha tha những lỗi lầm thiếu sót của ta. Chính Đức Kitô tự nguyện chết trên thập giá thay cho tội lỗi ta và Ngài đã hiến dâng trọn vẹn, đến hơi thở cuối cùng rồi tắt thở.

Rất thường chúng ta hưởng quà tặng Chúa ban mà quên dâng lời cảm tạ; tệ hơn nữa là không cần biết những quà đó và từ chối tin là do Chúa ban. Điều Chúa ban cần thiết cho đời sống như cơn mưa ban nước trong sạch, gió thoảng mang khí mát trong lành, bông hoa tươi đẹp gây niềm vui cho tâm hồn, núi cao, biển cả tạo cảm hứng cho tâm hồn mơ mộng nhưng ta lại coi thường, coi chúng như là do tự nhiên mà không dâng lời cảm tạ, còn tàn phá không thương xót, vô tình làm hại tương lai của cuộc sống mình và cuộc sống nhiều thế hệ sau. Chúng ta có trách nhiệm cảm tạ Thiên Chúa do quà tặng Chúa ban, phát triển chúng và chúng ta trở nên quà tặng cho nhau trong cuộc sống.

Giáo Hội cũng giúp chúng ta cách cảm tạ cá nhân và cảm tạ chung của cộng đoàn đức tin khi Giáo Hội đưa ra những giáo huấn, hướng dẫn cách cầu nguyện chung cho cộng đoàn và cầu nguyện riêng cho cá nhân. Chuỗi Môi khôi, chặng đàng thánh Giá, thánh vịnh, nhạc đạo và các lời nguyện trong lúc viếng Thánh Thể hay chầu Thánh Thể đều là những hình thức giúp cảm tạ Chúa. Thánh lễ chính Chúa Kitô thiết lập dâng lời cảm tạ Chúa Cha. Linh mục cử hành thánh lễ là lập lại tâm tình cảm tạ của chính Đức Kitô vì thế chúng ta cần siêng tham dự thánh lễ một cách sốt sắng, trong tâm tình cảm tạ, cảm tạ Thiên Chúa Cha và cảm tạ Đức Kitô đã hy sinh mạng sống để ban sự sống trường sinh cho chúng ta. Lời ca tụng trong thánh lễ và các câu đáp đều nói lên tâm tình cảm tạ riêng và chung của cả công đoàn và của Giáo Hội. Phần dâng bánh rượu nhắc đến hoa quả của đất trời do Chúa tạo dựng cộng với sức làm việc của con người dâng lên Chúa lời chúc tụng, tôn vinh.

Quà tặng qua hình thức vừa nhận lãnh từ Chúa ban và lấy một phần đó làm lễ vật dâng lên Chúa nói lên tâm tình chúng ta không có gì dâng kính Chúa ngoài lấy những gì chính Chúa ban để dâng tiến Ngài. Việc làm trên nói lên tâm tình tạ ơn, thụ ơn và biết ơn. Việc đó cũng nói lên cái nghèo hèn của con người, con người không có gì dâng Chúa ngoại trừ dùng chính của Chúa ban dâng lại Ngài. Khi dâng tiến Chúa của chính Chúa ban tạo nên mối liên hệ Cha con, mối liên kết nối liền đất trời. Mối liên kết này được tăng thêm sức mạnh và ân sủng Chúa. Dâng lời cảm tạ có lợi cho chính chúng ta, mà không mang lợi ích chi cho Chúa bởi Ngài không cần lời ca tụng của ta, nhưng điều đó làm đẹp lòng Chúa. Chính lời cảm tạ là một quà tặng và việc làm này vừa liên kết vừa làm trong sáng cuộc sống ta trong Chúa.

Dâng lời cảm tạ đòi hy sinh và đó là thứ hy sinh tốt, hy sinh vì tình yêu vì lòng yêu mến. Tham dự thánh lễ chính là lễ vật hy sinh dâng hiến cao trọng trong cuộc sống Kitô hữu.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org