Nói đến gia nghiệp là nói đến những gì người đi sau nhận được của người đi trước để lại. Gia nghiệp không thuần mang í nghĩa của cải vật chất mà nặng về tinh thần, sức sống, sự khôn ngoan, cái hay, điều tốt, tiền nhân tích trữ qua kinh nghiệm sống. Như thế hưởng gia nghiệp là hưởng những gì cao quí, tốt lành và thánh thiện. Chính những tinh tuý của tiền nhân để lại giúp cho thế hệ sau tiến thêm hơn nữa trên con đường trở nên trọn lành. Thực phẩm cần cho thân xác và tâm hồn -Tâm hồn trong bài này tạm hiểu đó là khối óc -Tuy nhiên tâm hồn không dùng chung thực phẩm thân xác dùng mà cần thực phẩm riêng cho tâm linh. Tâm hồn vui hưởng âm nhạc, tìm vui qua sách báo, thanh thản hưởng cảnh mặt trời lặn ngoài đại dương hay mặt trời mọc trong buổi sáng tinh mơ. Tâm hồn cũng thích bay bổng thả hồn vào trăng, sao, vui hồn nhiên cùng mây vần vũ. Tâm hồn không phải tìm vui cho tâm hồn mà thực sự học hỏi, phân tích trước khi tích luỹ, chắt lọc điều thiện hảo, làm giầu đời sống nội tâm và chuẩn bị hành trang cho cuộc sống tương lai. Tương lai đây là tương lai cho chính cá nhân người đó và nếu là bộ óc thông minh xuất chúng những kinh nghiệm quí báu đó còn để lại cho thế hệ mai sau. Con cháu hưởng gia nghiệp đó qua sách vở, tài liệu và các phương tiện truyền thông.

Tâm hồn vươn ra, hướng thượng bởi bản tính mong tìm kiếm chân lí của tâm hồn. Tâm hồn không bao giờ thoả mãn ở mức độ vật chất nhưng luôn muốn vươn cao lên mãi, vượt ra khỏi chính nó để học hỏi thêm về bí mật của vũ trụ mong trả lời khúc mắc con người từ đâu đến và cuối đời đi về đâu. Gia nghiệp tiền nhân để lại có nhiều câu trả lời cho vấn đề này. Các câu trả lời không đồng nhất bởi nhận thức khác biệt về đời sống tâm linh của từng thế hệ. Có những điều thế hệ trước coi là huyền bí thế hệ sau có câu giải đáp thoả đáng. Dẫu vậy vẫn còn nhiều vấn nạn chưa có câu giải đáp thích hợp. Sự khác biệt đa dạng gây nên bởi tính phức tạp và vô hạn của thế giới vật chất và thế giới tâm linh. Tâm hồn có nhận thức nhiều vể thế giới vật chất nhưng rất giới hạn về thế giới vô hình. Cả hai thế giới chứa nhiều điều kì diệu, mỗi ngày tâm hồn đều có khám phá mới và tâm hồn cũng nhận biết những khám phá mới này vô cùng tận, vì càng khám phá thêm, tâm hồn cảm nhận vũ trụ chúng ta đang sống vĩ đại hơn cảm nghĩ lúc đầu, hơn nữa chính vũ trụ cũng đang lớn rộng từng giây phút, nhanh hơn những khám phá của tâm hồn.

Vấn đề người xưa và ngày nay người ta đang tìm kiếm có lẽ không nằm ở câu hỏi có Đấng Tạo Hoá hay không mà chính là khả năng của khối óc. Có hai trường phái đối nghịch. Một cho là khối óc con người là vô tận và có khả năng giải thích được mọi sự, nếu ngày nay chưa có câu trả lời cho vấn đề không có nghĩa là khối óc đầu hàng mà chính là chưa tìm ra câu trả lời. Trường phái khác cho là khối óc con người có giới hạn và không thể có câu trả lời thích đáng cho tất cả mọi vấn đề. Khi tìm hiểu liên quan đến Đấng Tạo Hoá thì cả hai trường phái đều bảo thủ, xác quyết quan điểm của mình đúng. Điều xác quyết này hoàn toàn trái với nhận thức khối óc dù tài giỏi đến đâu cũng có lúc sai lầm. Nhóm chấp nhận khối óc có giới hạn không chấp nhận giải thích của nhóm kia cho là vũ trụ hiện tại xảy ra do ‘tự nhiên mà có - happen by chance’. Nhóm chấp nhận giới hạn của khối óc tin là vũ trụ này do Đấng Sáng Tạo dựng nên.

Hậu thế hưởng gia nghiệp của tiền nhân gồm cả nhận thức tổng quát về vũ trụ lẫn niềm tin tâm linh bởi chúng là nền tảng giúp con người hướng tiến về tương lai. Kitô hữu hưởng gia nghiệp về nhận thức vũ trụ cộng thêm niềm tin vào Đấng Tạo Hoá; tngười từ chối tin vào Đấng Tạo Hoá không hưởng gia nghiệp đức tin này. Đặt niềm tin vào Đức Kitô mang lại một hy vọng lớn lao cho cuộc sống trường sinh và đó là gia nghiệp đời đời bởi chính Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết và những ai tin vào Ngài cũng sẽ hưởng thành quả sống lại vinh quang của chính Đức Kitô - món quà từ trời cao.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org