Công Đồng Liên Chính Thống Giáo họp tại Crete đã không đạt được mục tiêu ban đầu trong việc thống nhất Kỷ Luật Bí Tích Hôn nhân giữa 14 Giáo Hội Chính thống giáo. Tờ Quan Sát Viên Rôma số ra ngày 1 tháng 7 đã cho biết như trên.

Trong hai ngày 23 và 24, các đại biểu đã thảo luận tài liệu thứ năm của Công Đồng, "Bí tích hôn nhân và những trở ngại" - một chủ đề đã được đặt trong chương trình nghị sự công đồng vào năm 1961.

Sau khi thảo luận về Bí Tích Hôn nhân, tài liệu cuối cùng nói rằng "một đám cưới dân sự giữa một người nam và một người nữ theo pháp luật thiếu tính chất bí tích vì nó là một chỉ hợp pháp hóa sự sống chung dưới sự nhìn nhận của nhà nước, và khác xa với một đám cưới được Chúa và Giáo Hội chúc phúc. Các thành viên của Giáo Hội chỉ thực hiện đám cưới dân sự, nghĩa là có phép đời mà không có phép đạo, phải được các vị mục tử hữu trách quan tâm chăm sóc về mục vụ để giúp họ hiểu được giá trị của bí tích hôn phối và những ân sủng gắn liền với nó.”

"Giáo Hội nghiêm cấm các thành viên tham gia vào một khế ước sống chung cùng phái hay bất kỳ hình thức sống chung ngoài hôn nhân", các nghị phụ cho biết như trên trong khi bày tỏ mối ưu tư trước “sự gia đáng sợ các vụ ly dị, phá thai, và các vấn đề gay góc trong cuộc sống gia đình.”

Quay sang trở ngại đang ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân, tài liệu xác nhận một thực hành của Chính Thống giáo là khoan dung với các đám cưới lần thứ hai và cả lần thứ ba sau khi mối hôn nhân trước đó được tuyên bố là vô hiệu. Tuy nhiên, Công Đồng Liên Chính Thống Giáo đã tỏ ra lấn cấn không thống nhất với nhau được tại sao một hôn nhân trước đó được tuyên bố là “bất khả phân ly” nay lại có thể được tuyên bố là “vô hiệu”.

Các nghị phụ của Công Đồng Liên Chính Thống Giáo tái khẳng định hôn nhân khác đạo bị nghiêm cấm dù cho người khác đạo ấy cũng là một Kitô hữu thuộc về một hệ phái Kitô khác.

Văn bản cuối cùng tiêu biểu cho một sự thay đổi sâu xa dự thảo ban đầu. Ngay từ đầu, dự thảo không cho các Giáo Hội Chính Thống Giáo thành viên quyền quyết định trên các vấn đề thuộc Kỷ Luật Bí Tích Hôn nhân. Nhưng văn bản cuối cùng phải bỏ điều này vì không đạt được sự đồng thuận.