Thiên Chúa mặc khải cho nhân loại nhận biết Ngài là Thiên Chúa hằng sống. Thiên Chúa biểu lộ thân mình qua Đức Kitô giúp chúng ta nhận biết chân diện thực của Thiên Chúa. Đức Kitô không phải chỉ cho nhân loại biết Chúa Cha mà còn là Đường là sự Thật và là sự Sống dẫn chúng ta đến cùng Chúa. Trong phần Kinh Thống Hối đầu thánh lễ chúng ta xưng tụng và ca ngợi vì Chúa nhân từ, giầu lòng xót thương.

Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và ghi dấu ấn đó trong tâm hồn chúng ta.

Đức Kitô chỉ dẫn cho chúng ta con đường đến với Chúa Cha.

Chúa ban Thần Khí sự thật cho dân Chúa.

Từ những ca ngợi trên chúng ta biết Thánh Thần Chúa hướng dẫn chúng ta từng bước trên đường tin theo Đức Kitô. Thánh Thần Chúa cũng mặc khải giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa. Mặc khải riêng cho từng cá nhân và mặc khải chung cho cộng đoàn khi họ tụ tập nhân Danh Chúa để cầu xin. Mặc khải riêng cho từng cá nhân lại được chia thành mặc khải tổng quát và mặc khải đặc thù, kêu gọi chính danh. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Chúa vì thế trong mỗi chúng ta đều có phẩm chất tuyệt hảo trong tâm mình. Phẩm chất tuyệt hảo đó giúp chúng ta chọn lựa yêu thương và điều tốt lành thay vì thù hận và sự dữ; chọn biết thứ tha và xót thương thay vì thù hận và ruồng rẫy. Khi chọn những điều tuyệt hảo, lành thánh chúng ta đáp trả tiếng réo gọi của con tim yêu mến. Chọn sống xa đoạ, thù hận, sự dữ là chiều theo đòi hỏi của xác thịt, nhục dục ích kỉ cá nhân. Mặc khải cá nhân giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa dựng nên ta và ban ơn tha thứ, cứu độ khi chúng ta lầm lỡ sa ngã trong khi làm chứng nhân cho Đức Kitô nơi trần thế. Mặc khải đặc thù là tiếng gọi đáp trả làm chứng nhân trong những hoàn cảnh đặc biệt. Đức trinh nữ Maria và thánh Giuse được mời gọi làm cha mẹ Đức Kitô nơi trần thế. Thánh Gioan Tẩy Giả được mời gọi đi trước mở đường cho Đấng Cứu Thế. Đức Kitô mời gọi 12 tông đồ làm môn đệ. Thánh Phêrô gọi làm đá tảng cho Giáo Hội Chúa nơi trần gian. Thánh Phaolô được mời gọi làm tông đồ cho dân ngoại, trong đó có chúng ta.

Mặc khải đầu tiên mang tính cộng đoàn, cộng đồng khi các tông đồ họp lại cầu nguyện chọn Matthias thay thế ghế trống tông đồ. Mặc khải cộng đoàn phổ quát nhất là khi cộng đoàn họp lại cùng nhau cầu nguyện xin ơn soi sáng cho biết việc phải làm. Cộng đoàn ở đây có thể là một nhóm nhỏ vài ba người vì chính Đức Kitô xác định, nơi đâu có hai ba người họp lại Nhân Danh Đức Kitô cầu nguyện thì Thánh Thần Chúa sẽ ở giữa họ. Mặc khải cộng đoàn là tìm kiếm điều thiện hảo từ Thánh Thần Chúa liên quan đến đời sống tâm linh chung cho cộng đoàn và mỗi thành viên đều được hưởng nhờ ơn thánh đó.

Thánh Thần Chúa ban cho chúng ta và giúp chúng ta tái sinh trong Chúa qua nguồn nước thanh tẩy để chúng ta trở thành con cái Chúa. Cá nhân luôn nhận được mặc khải khi cá nhân siêng năng tìm kiếm nguồn ơn Thánh Thần bởi Thánh Thần Chúa hướng dẫn, soi sáng giúp Kitô hữu nhận biết, hiểu thêm về giáo huấn của Đức Kitô. Những ai chân thành đón nhận lời Chúa sẽ được tiếp tục linh ứng để sống gần Chúa và tích cực việc tông đồ hơn. Tâm hồn từ chối lắng nghe tiếng nói sâu thẳm trong tâm hồn sẽ luôn phải chiến đấu với tiếng nói nội tâm, kêu gọi thống hối trở về, vì thế những tâm hồn đó không được hưởng bình an thực sự Đức Kitô Phục Sinh hứa ban cho những tâm hồn thống hối, ăn năn.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org