Bữa ăn sáng trở thành bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia về dinh dưỡng. Họ lí luận bữa ăn này cung cấp chất dinh dưỡng cần cho cơ thể sau một đêm dài không ăn uống. Nghiên cứu cho thấy các em học sinh ăn sáng đầy đủ học chăm chỉ hơn, vui nhộn hơn, tinh thần sảng khoái hơn và học tiến hơn. Các chuyên gia còn cho biết chất dinh dưỡng ăn vào trong ngày không thể bù đắp cho dinh dưỡng thiếu hụt buổi sáng.

Môn đệ Đức Kitô trốn sau cửa cài then một thời gian các ông tuy vẫn sợ, vẫn lo lắng, vẫn buồn sầu, các ông muốn làm một cái gì đó để ít nhất giảm bớt nỗi bận tâm rưng rức trong lòng được lúc nào hay lúc đó. Thả lưới là nghề của các ông nên các ông rủ nhau đi chài lưới hy vọng bớt sầu khổ. Sau một đêm trắng tay, mệt lả, cực nhọc nhưng tâm hồn thảnh thơi, các ông đang trên đường vào bờ, giặt lưới và hy vọng ngủ một giấc dài. Có tiếng từ bờ phát ra kêu gọi các ông thả lưới bên mạn thuyền. Động lực nào khiến các ông vâng lời thì không rõ nhưng các ông đã thả lưới. Lưới dính đầy cá, các ông nhận ra con người trên bờ kia chính là Đức Kitô. Thầy Kitô đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho các ông. Củi lửa đã đốt sẵn, bỏ cá tươi mới bắt trên than hồng là có bữa điểm tâm ngon. Đức Kitô sau khi sống lại hiện ra lần này là lần thứ ba nhưng là lần thứ nhất Đức Kitô chuẩn bị bữa ăn sáng cho các môn đệ.

Sau bữa ăn sáng là một ngày mới. Sau bữa điểm tâm với Đức Kitô các môn đệ bắt đầu cuộc đời mới, công việc mới, công việc rao giảng Tin Mừng Phục Sinh. Từ đây các ông sống cuộc sống mới, từ chài lưới cá biển khơi các ông biến thành chài lưới biển đời, làm công việc mục vụ phục vụ mọi người trong muôn dân. Trước khi sai các ông đi rao giảng Đức Kitô hỏi người trưởng nhóm trong các ông là Phêrô xem các ông đã sẵn sàng chưa. Các ông sẵn sàng, tự nguyện làm công việc chứng nhân cho Đức Kitô Phục Sinh với tất cả tấm lòng yêu mến. Đức Kitô hỏi Phêrô ba lần và cả ba lần Phêrô đại diện anh em xác tín các ông yêu mến Đức Kitô hết lòng. Mỗi lần như thế Đức Kitô trao cho một sứ mạng, một công việc. Hãy chăn dắt chiên con của ta, hãy chăn dắt chiên mẹ và lần thứ ba hãy chăn dắt cả đàn chiên.

Nhiệm vụ chính của môn đệ là chăn dắt đàn chiên, cả chiên nhỏ lẫn chiên lớn. Có sự phân biệt giữa chiên nhỏ và chiên lớn bởi khác biệt về thời gian. Công việc mục vụ của các tông đồ là chăn dắt, coi sóc, bảo vệ đàn chiên. Điều này có nghĩa là các ông chăn sót chiên từ lúc chúng vào đời cho đến cuối đời. Khi bắt mẻ lưới đầy cá Đức Kitô muốn cho các ông hiểu các ông cũng sẽ bắt được rất nhiều khi các ông trở thành chài lưới người ta trong sứ mạng tông đồ. Quả thế các ông đã thành công rực rỡ và đây chính là Giáo Hội trần thế của Đức Kitô.

Môn đệ không chăm sóc chiên bằng thực phẩm của riêng mình nhưng bằng thực phẩm, giáo huấn các ông nhận từ Đức Kitô. Các ông nuôi chiên bằng thực phẩm trường sinh Đức Kitô trao ban. Các ông làm chứng Đức Kitô Phục Sinh bởi chính các ông được Ngài sai đi, sau khi ăn sáng với Ngài. Các ông chăm sóc chiên bằng đường lối Đức Kitô chăm sóc các ông. Vác thập giá mình theo Đức Kitô như xưa Ngài vác trên đường lên núi Sọ. Yêu thương họ cùng tình yêu Đức Kitô yêu thương các ông là thí mạng sống mình vì đàn chiên. Tha thứ cho kẻ hành hạ mình như Đức Kitô xin Chúa Cha tha tội cho kẻ hành hạ thân xác Ngài.

Đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh mọi nơi mọi lúc, khi hoạn nạn đau khổ trong đời hay khi hạnh phúc an bình. Đừng bao giờ ngừng tin vào Đức Kitô Phục Sinh bởi Ngài là Đấng duy nhất có quyền ban sự sống trường sinh.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org