Đức Kitô sống lại ra đi để lại ngôi mộ trống. Ngôi mộ mà ba ngày trước đó người thân vội vã chôn cất Ngài. Ba ngày sau ngôi mộ đó không còn xác nữa. Một dấu chỉ khác của việc Chúa sống lại là tảng đá khổng lồ che cửa mộ nay được chuyển sang một bên. Đức Kitô đã sống lại bởi Ngài hiện ra với các người phụ nữ sáng sớm đến viếng mộ. Không nhận ra Đức Kitô Phục Sinh họ tưởng Ngài là người làm vườn. Đức Kitô bắt đầu cuộc đời mới với tên mới- Đức Kitô Phục Sinh- Đời mới của ngày mới, ngày thứ nhất trong tuần. Ngài ra đi bỏ lại mộ trống và trên đường đi tìm kiếm, gom môn đệ vì sợ hãi tản mát khắp nơi. Các môn đệ chưa biết tin Thầy mình sống lại. Các ông còn đang sống trong kinh hoàng, hoảng sợ, trốn sau cửa cài then. Đức Kitô Phục Sinh đến qui tụ họ, ban cho họ điều họ đang thiếu đó chính là ơn an bình trong tâm hồn, ban cho họ sự sống mới, giải thoát họ khỏi sợ sệt, lo âu, phiền muộn. Ngài hiện ra giữa các ông, cho họ xem các vết thương tay, chân và cạnh sườn. Điều này giúp họ nhận ra thương tích phần xác, dù là tệ mấy cũng được chữa lành. Nhìn vết thương tay chân, cạnh sườn Đức Kitô thì rõ. Khi chạm vào vết thương Thầy các môn đệ hoàn hồn, lòng tràn đầy niềm vui, từ sợ sệt sang can đảm, từ trốn chạy ra ánh sáng, từ lo sợ giờ an tâm, nửa sống, nử chết các ông bình phục, tươi sáng, vui mừng. Gặp Đức Kitô Phục Sinh các ông trở thành con người mới, mới từ trong tâm hồn, mới từ cách nghĩ đến lòng tin. Tất cả được đổi mới từ đây. Nhờ việc đón nhận Thần Khí Chúa tâm trí các ông hồi phục, tâm linh tăng sức mạnh và trở thành nhân chứng đức tin trung kiên, mang tin Chúa sống lại cho muôn dân.

Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha c.23

Điều này xác nhận Đức Kitô Phục Sinh tha tội cho các ông, tội chối Thầy khi Thầy chịu khổ nạn. Các ông học tha thứ từ Đức Kitô để từ đó tha cho chính mình trước khi tha tội cho người khác nhân danh Đức Kitô Phục Sinh. Đức Kitô ban Thần Khí cho các môn để để chữa lành cả thể xác lẫn tâm linh. Các ông lòng chan hoà niềm vui. Niềm vui rộ nở khi các ông được Thầy sai đi làm nhân chứng Tin Mừng Phục Sinh. Thầy đã không phạt tội chối Thầy trái lại còn tin tưởng trao phó trách nhiệm loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Khi sai các môn đệ đi rao giảng Đức Kitô dẫn các ông ra khỏi cửa cài then, đem các ông vào trong thế giới làm nhân chứng Tin Mừng Phục Sinh. Có Thần Thần Chúa hướng dẫn các ông mạnh bạo tiến vào thế giới, các ông không rao giảng một mình nhưng có Thần Khí Chúa âm thầm, kín đáo đi cùng. Thần Khí hướng dẫn, chỉ bảo, tăng sức giúp các ông hoàn thành sứ mạng Thầy trao. Điều đáng mừng hơn nữa là những ai không bao giờ sờ thấy vết thương Chúa nhưng tin qua lời các ông rao giảng trở thành kẻ diễm phúc. Đức Kitô xác nhận điều trên khi Ngài nói với Tôma

Vì đẫ thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin c. 29

Đức Kitô Phục Sinh chúc phúc cho chúng ta những người tin vào lời các tông đồ. Chúng ta sốt sắng sống Tin Mừng và trung kiên rao giảng Đức Kitô Phục Sinh.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org