Caritas Italiana, các cơ quan cứu trợ và phát triển của Giáo Hội tại Ý, đã công bố một bản báo cáo dài 24 trang đánh dấu kỷ niệm năm thứ năm cuộc nội chiến tại Syria.

Theo Caritas, cuộc chiến tranh, đã làm thiệt mạng hơn 260,000 người, đã khiến 12.5 triệu người rời bỏ nhà cửa của họ: tám triệu người đã phải lánh nạn trong nội bộ Syria, và 4.5 triệu người phải lưu vong ra nước ngoài. Đa số người tị nạn sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Li Băng và Iraq.

Kêu gọi thế giới tiếp tục hỗ trợ người tị nạn, Caritas khẩn thiết kêu gọi việc đấu tranh cho hòa bình "ở cấp độ của các chính phủ và các tổ chức quốc tế."