Sau một thời gian nghỉ ba tháng, phiên tòa "Vatileaks II" đã được tái tục.

Hai ký giả Emiliano Fittipaldi và Gianluigi Nuzzi bị buộc tội "gạ gẫm và gây áp lực" trên các nhân viên Vatican để có được những tài liệu mật.

Ba bị cáo khác gồm Đức ông Angel Lucio Vallejo Balda, bà Francesca Immacolata Chaouqui, và bà Nicola Maio bị cáo buộc đã thành lập một nhóm hoạt động bất hợp pháp nhằm có được những tài liệu mật và cung cấp những tài liệu này cho các nhà báo. Cả ba đều có chân trong một ủy ban được thành lập bởi Đức Thánh Cha Phanxicô với mục đích đề nghị các cải cách trong các vấn đề tài chính của Vatican.

Phiên tòa đang được tiến hành bởi tòa án của thành phố quốc gia Vatican.