Thứ tư vừa qua nhóm thiên văn học, đại diện nhóm thiên văn Úc châu là giáo sư Lister Smith, tuyên bố nhóm họ vừa khám phá thêm một số những giải ngân hà khác ẩn nấp sau giải Ngân Hà Milky Way bằng cách dùng viễn vọng kính phát sóng âm thanh. Hơn một phần ba trong số 800 giải ngân hà mới phát giác lần đầu được nhìn thấy bởi chúng nấp rất xa sau giải ngân hà Milky Way. Mỗi một giải ngân hà có chứa khoảng trên dưới một trăm tỉ ngôi sao. Khám phá mới cho thấy vũ trụ khổng lồ còn chứa quá nhiều bí mật so với khối óc nhỏ nhoi của con người. Đây cũng là dấu hiệu cho biết những gì đã được khám phá chỉ mới là bước khởi đầu của việc tìm hiểu vũ trũ chúng ta đang sống. Muôn biết thêm chi tiết xin xem Mapping the Milky Way

Tương tự như những thiên văn học nghiên cứu các vì sao, Kitô hữu siêng năng, đạo hạnh yêu thích cầu nguyện và chiêm niệm về tình yêu Thiên Chúa cũng sẽ gặp được những kết quả kì diệu. Cầu nguyện và chiêm niệm giúp con mắt đức tin nhận biết tình yêu Chúa nhiệm mầu mà con mắt thường không thể nhận ra. Nhận biết tình yêu Chúa vừa là phần thưởng tâm linh vừa làm giầu tâm linh. Đức Kitô chỉ cho chúng ta biết rất nhiều về tình yêu Chúa. Trên lí thuyết chúng ta có thể nói rất nhiều, rất hay về tình yêu Chúa nhưng không yêu, không tin Chúa bởi thiếu cảm nghiệm tình yêu Chúa. Muốn cảm nghiệm được tình yêu Chúa cần hành động đức tin qua đời sống cầu nguyện và chiêm niệm. Qua siêng năng cầu nguyện và chiêm niệm người đó mới thực sự được hưởng vị êm đềm, ngọt ngào của tình yêu Chúa. Cầu nguyện và chiêm niệm giúp ta sống trong tình yêu Chúa và khám phá ra tình yêu vô biên, bao la như vũ trụ các thiên văn học khám phá. Cầu nguyện và chiêm niệm giúp giữ vững niềm tin vào tình yêu Chúa và làm giầu đời sống tâm linh. Cuộc đời mỗi người đều có những bí ẩn cần khám phá bởi chúng ta được Thiên Chúa dựng nên vì thế nơi mỗi chúng ta đều có một phần bí ẩn của tình yêu Chúa trong người. Nhiệm vụ của ta là khám phá ra bí ẩn tình yêu Chúa trong ta. Nhận biết bí ẩn tình yêu này chính là nhận biết ơn Chúa gọi, đáp lại lời mời gọi đó bằng cách thể hiện ơn gọi đó trong cuộc sống trần thế.

Chiêm niệm Lời Chúa để khám phá ra chính mình bởi từ nguyên thuỷ con người được dựng nên do Lời Chúa phán ra. Chiêm niệm Lời Chúa chính là khám phá ra lịch sử nguyen thuỷ đời mình. Điều này cho biết ta từ đâu đến và cuối đời sẽ đi về đâu. Chúa nói với chúng ta qua mỗi biến cố trong đời. Nhận biết biến cố trong đời để nhận biết tình yêu Chúa vì qua biến cố ta nhận ra tình Chúa trong ta. Lời Chúa rõ ràng, mạch lạc trước mắt nhưng bên trong chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu thẳm và chiêm niệm giúp đọc ý sâu thẳm đó. Những ai yêu thích chiêm niệm Lời Chúa chắc chắn sẽ tìm được Lời hằng sống. Tổ phụ Abraham đã nhận biết Chúa qua chiêm niệm và nhận ra và đáp trả ơn Chúa gọi. Sau khi trở lại Thánh Phaolô cũng nhận biết Chúa luôn đồng hành cùng Ngài mọi giây, mọi lúc. Đức Kitô tuyên bố rõ ràng về sự liên kết mật thiết giữa Ngài và Chúa Cha.

Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. Gn 5,19

Tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dậy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi, không để tôi cô độc vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người. Gn. 8,28-29


Đức trinh nữ Maria đã suy gẫm lời sứ thần loan báo trong lòng và đã nhận biết lời Chúa mời gọi bà sống để trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế. Chúng ta xin ơn biết lắng nghe Lời Chúa để nhận biết và đáp lại Lời Chúa mời gọi chúng ta sống tốt đẹp cuộc đời lữ hành.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org