Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
vừa nhận được tin:

Cha Giuse Trần Văn Huân, USAF
Nguyên Tuyên Úy Không Quân Hoa Kỳ
Sinh ngày 10 tháng 3 năm 1946 tại Thanh Hóa, Việt Nam
vừa được Chúa gọi về lúc 8:54 tối ngày 3 tháng 2 năm 2016
tại Sentara Leigh Hospital Norfolk, Virginia.
Hưởng thọ 70 tuổi

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, xin hiệp thông cầu nguyện với:
Tổng Giáo Phận Quân Đội, Giáo Phận Richmond và Đại Gia Đình Tang Quyến.
Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam
xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Cha Cố Giuse Trần Văn Huân,
vị mục tử phục vụ tận tâm cho Giáo Hội Chúa Giêsu và Quốc Gia,
vào chốn bình an và hạnh phúc muôn đời.

Thành kính phân ưu,
Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí,
Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ