Thánh Luca bắt đầu tường thuật sứ mạng rao giảng về ơn cứu độ của Đức Kitô kêu gọi nhóm môn đệ đầu tiên. Tường thuật này bỏ qua chi tiết sứ vụ rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả và chú trọng nhiều đến sứ mạng của Đức Kitô. Điểm này gây nên hiểu lầm, khiến người đọc có cảm tưởng nhóm môn đệ đầu tiên theo Đức Kitô là hai anh em ông Andrew và Peter con ông Gioan và hai anh em khác là James và John con ông Zebedê. Các ông gặp Đức Kitô lần đầu, có cảm tình sâu đặm đến độ từ bỏ mọi sự để theo Đức Kitô. Vì thế người đọc Kinh Thánh sẽ thắc mắc làm thế nào mà chỉ mới gặp qua một lần đã có quyết định quan trọng ảnh hưởng đến đời người như thế. Đây có phải là quyết định chín chắn và khôn ngoan hay là một quyết định vội vã, hời hợt để rồi sau này ân hận suốt đời. Để trả lời cho vấn nạn này chúng ta dựa vào tường thuật Phúc Âm thánh Gioan vì thánh Gioan khởi đầu Phúc Âm của ngài khởi đi từ sứ mạng của thánh Gioan Tẩy Giả, đấng đi trước mở đường cho Chúa Cứu Thế.

Thánh Gioan cho biết nhóm môn đệ đầu tiên đã cẩn trọng cân nhắc, xem xét, phán đoán, dò hỏi kĩ lưỡng trước khi đi đến quyết định từ bỏ mọi sự để đi theo Đức Kitô. Thánh Gioan cho biết bước đầu tiên Andrew là môn đệ của Gioan Tẩy Gia, khi Gioan thấy Đức Kitô đi qua ông nói với các môn đệ ông, đây là Đấng Thiên Sai và các môn đệ của Gioan đến gặp Đức Kitô. Giai đoạn hai sau khi đàm thoại với Đức Kitô các ông đã đến chung sống với Ngài một thời gian. Giai đoạn ba sau khi chung sống cùng Đức Kitô, Andrew về gặp em mình là Phêrô và hai anh em bàn bạc, thảo luận với nhau. Dù bàn bạc, thảo luận nhưng hai ông vẫn tiếp tục nghề đánh cá của mình. Giai đoạn thứ tư là Đức Kitô gặp hai ông đang giặt lưới sau một đêm không ngủ, không cá. Đức Kitô đã mượn thuyền của các ông làm chỗ đứng giảng dậy dân chúng. Những điều Ngài dậy khai tâm trí các ông và các ông càng vững tin nhận định của mình về con người Kitô là đúng. Đức Kitô Đấng Thiên Sai. Giai đoạn thứ năm là các ông vâng lời Đức Kitô thả lưới. Kinh nghiệm nghề nghiệp cho biết sau một đêm chài lưới không cá, sáng ra giặt lưới bởi biển không có cá nhưng vì Đức Kitô yêu cầu nên các ông thả lưới mà không hy vọng có cá bởi kinh nghiệm chài lưới lâu năm của các ông cho biết như thế. Bằng chứng rõ ràng là đêm qua các ông tay trắng, không cá. Nghe theo chỉ dẫn của Đức Kitô các ông vừa kinh ngạc vừa sợ hãi đến độ không nói nên lời. Lưới đầy cá, toàn cá lớn, nhiểu đến độ không ngờ, nhiều đến độ không cẩn trọng lưới có thể rách và các ông không thể kéo cá lên thuyền nhưng phải nhờ đến bạn chài đến giúp kéo cá lên thuyền. Quá kinh ngạc trước sự kiện ngoài sức tưởng Phêrô liền quì xuống trước mặt Đức Kitô thưa

Xin Ngài xa con vì con là kẻ tội lỗi. V.8

Theo lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả Andrew nhận biết Đức Kitô là Đấng Thiên Sai. Peter biết đến thánh danh đó nhưng nghe Đức Kitô giảng và nhìn thấy phép lạ ông nhận biết Đức Kitô là Đấng thánh, không hề vướng mắc tội nên ông đã xưng ra xin xa con vì con là kẻ có tội không xứng đáng đứng gần Đấng vô tội. Cả hai danh xưng đều đúng bởi Ngài là Đấng Thiên Sai nên không hề vướng mắc tội. Nói ngược lại Ngài không hề mắc tội bởi là Đấng Thiên Sai.

Trước khi tin vào Đức Kitô Andrew đã tin theo thánh Gioan Tẩy Giả và việc thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Kitô là Đấng Thiên Sai gây ảnh hưởng mãnh liệt trong tâm hồn Andrew. Việc đến đàm đạo và ở cùng Đức Kitô chứng tỏ niềm tin Andrew tin tưởng nơi thánh Gioan Tẩy Giả. Nghe Đức Kitô giảng làm cho niềm tin đã có từ trước nơi anh em Andrew thêm vững tin. Điều khiến anh em Andrew tin mãnh liệt vào Đức Kitô chính là nhận thức của các ông vì sau này chính Peter là người từ miệng thốt ra khi Đức Kitô hỏi còn các ông, các ông có dời bỏ ta không. Peter mạnh dạn thưa

Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Vì Thầy có lời ban sự sống đời đời. Jn 6,68.

Anh em Andrew tin theo Đức Kitô bởi các ông nhận biết nơi Ngài có lời ban sự sống trường sinh. Đây là hấp lực chính chinh phục tấm lòng của hai ông bởi hai ông mong mỏi, khao khát đi tìm sự sống trường sinh. Khi tìm được các ông bỏ tất cả, quyết tâm đeo đuổi.

Chúng ta xin ơn khôn ngoan nhận biết Đức Kitô vì Ngài là Đấng có quyền ban sự sống trường sinh và quyết tâm theo Chúa đến cùng.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org