Lầm tưởng xảy ra khi người này cho là người kia biết trong khi người kia lại tưởng là người này biết. Kết quả là cả hai đều biết nhưng biết sai, tưởng sai. Lầm tưởng thường xảy ra trong cuộc sống và trong gia đình, ngay cả gia đình thánh cũng không tránh khỏi. Lầm tưởng xảy ra khi thiếu đối thoại rõ ràng, hoặc thiếu chú tâm khi nghe đối thoại dẫn đến việc nghe lầm giữa các thành viên với nhau. Việc thiếu cẩn trọng này gây nên hậu quả khó lường.

Một số người cố gắng định nghĩa gia đình theo kiểu mới, thích hợp với hoàn cảnh của họ. Gia đình theo định nghĩa truyền thống, và tôi vẫn thích và tin là định nghĩa này đúng nhất. Gia đình gồm cha mẹ và con cái, hay mẹ nuôi con hoặc cha nuôi con hoặc chỉ có cha mẹ già. Gia đình bình thường trở thành gia đình thánh không phải do cách sống, đời sống đạo mà chính là có Đấng Thánh ở cùng. Đấng Thánh hướng dẫn gia đình đó sống theo tinh thần Tin Mừng và thực hiện tinh thần Tin Mừng trong cuộc sống. Gia đình Thánh Gia gọi là gia đình thánh vì có Đấng Thánh ở cùng đó là Đức Jêsu Kitô. Gia đình Thánh Gia còn có một đặc điểm khác nữa là tất cả mọi thành viên trong gia đình đều sống thánh thiện và thánh hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Dù thánh hiến cuộc đời cho Thiên Chúa nhưng thành viên trong gia đình đó luôn đặt í Thiên Chúa lên trên tất cả mọi sự, ngay cả trên dự tính cá nhân. Mọi sự đều cho Thiên Chúa và do Thánh Thần Chúa hướng dẫn.

Gia đình thánh cha mẹ làm tròn nhiệm vụ và con cái vâng phục cha mẹ. Mọi thành viên trong gia đình đặt í Chúa trên hết mọi sự để nhận mọi hướng dẫn và bảo vệ đời sống gia đình. Thiên Chúa là trung tâm điểm của gia đình và mọi liên hệ cá nhân trong gia đình và ngoài xã hội đều hướng dẫn bởi tình yêu Chúa. Các thành viên vâng phục í Chúa. Họ nhận biết thân phận yếu đuối, nhỏ bé của mình để sống khiêm nhường, nhận tha thứ và học tha thứ. Học biết tình yêu Chúa qua cầu nguyện trong gia đình và cầu nguyện nơi cộng đoàn dân Chúa.

Gia đình thánh sống giữa trần gian, cũng trải qua vui buồn, hạnh phúc, sầu khổ mà hầu như mọi gia đình đều ít nhiều trải qua. Khi khó khăn xảy đến gia đình thánh không tự sức riêng mình gánh vác, chống đỡ nhưng cậy trông, phó thác vào tình yêu Chúa nhiều hơn là chính sức mạnh riêng. Sai trái gây bất hoà là sai trái xấu, sai trái giúp trưởng thành, vươn lên là sai trái tốt. Gia đình thánh không dùng sai lầm như nguyên cớ gây nên bất hoà hay dùng chúng để kết án, sát phạt nhau trái lại học hỏi từ sai trái để trưởng thành, làm giầu kinh nghiệm sống. Qua sai lầm mà gia đình thánh gia nhận biết Đức Kitô là Con Thiên Chúa Hằng Sống.

Cởi mở trong đối thoại sẽ triệt tiêu mọi lầm tưởng, giảm bớt sung khắc trên đời. Chúng ta xin ơn khôn ngoan biết học hỏi từ sai trái để tiến đến gần Chúa hơn và sống cởi mở, thân thiện với tha nhân hơn. Đừng sợ lỗi lầm nhưng hãy sợ lỗi lầm không giúp trưởng thành hơn; chúng đến rồi qua đi rồi lại đến. Phạm lại chính lỗi cũ vì không học được gì.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org