Từ ngàn xưa, từ thuở tạo thiên lập địa Thiên Chúa đầy lòng xót thương. Điều này không có gì mới lạ bởi tình yêu Chúa tạo dựng vũ trụ và con người và khi con người sa ngã Chúa không nỡ hủy diệt bởi Chúa nhân từ, đầy xót thương. Đức Thánh Cha Phanxicô mở đầu năm thánh năm ‘Lòng Chúa thương xót’ với mục đích gợi nhớ cho mọi người trở về với lòng Chúa xót thương. Ngài mời gọi con người nhớ lại lòng Chúa xót thương mà trở về với tình yêu Chúa. Tình trạng khủng hoảng kinh tế thế giới, nạn khủng bố khắp nơi, nhiều nơi coi mạng con người rẻ mạt, giá trị gia đình chao đảo, thuần phong mĩ tục trộn chung với tà dục trong tâm trí các bạn trẻ. Chính những điều này làm nhiều người cảm thấy lòng Chúa xót thương xa vời vợi. Đức Thánh Cha mở cửa thánh khai mạc năm thánh, năm ‘Lòng Chúa xót thương’ nhắc toàn thể nhân loại lòng Chúa xót thương không bao giờ vơi, Chúa không bao giờ xa dân Ngài chọn. Con người không cảm thấy lòng Chúa nhân từ vì lòng con người từ bỏ, lánh xa lòng Chúa xót thương, còn chính Chúa luôn gần kề, luôn ban ơn cho những tâm hồn thành tâm tìm kiếm. Sách Xuất Hành 34,6 ghi lại biến cố khi Môisen hỏi Chúa là đấng nào. Ngài đáp Ngài là "Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, chậm bất bình, giầu bác ái và trung tín với lời Ngài."

Năm Lòng Chúa Xót Thương mời gọi con người nhìn lại, xét lòng mình để nhận ra lòng Chúa xót thương. Con người không nhận ra lòng Chúa xót thương bởi người ta trộn chung tình yêu Chúa với mọi thứ trong xã hội và trong cuộc sống. Xét mình chính là tìm tiếm, bới vạch, mò tìm cho thấy điều gì trong cuộc sống đang phủ lấp lòng Chúa xót thương trong đời. Thiếu nhìn lại, không chịu tìm tòi, hay xét mình sơ sài, qua loa, chóng quánh sẽ không nhận ra lòng Chúa xót thương trong cuộc sống. Mỗi lần tham dự thánh lễ phần kinh thương xót cho thấy bao nhiêu cách cầu xin đều chú trọng đến lòng Chúa xót thương. Kinh thương xót nhắc chúng ta lòng Chúa xót thương từ ngàn xưa và còn lưu lại cho mọi thế hệ. Thiên Chúa tỏ lòng xót thương bằng cách ban chính con Chúa cho thế giới mà nhân loại đang rộn rã chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh.

Chúa được sai đến để cứu những tâm hồn thống hối; Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để cầu bầu cho chúng ta; Chúa đến kêu gọi muôn dân, muôn nước sống trong an bình của Chúa; Chúa hiện diện trong Lời Chúa và bí tích để thêm sức cho chúng ta; Chúa đến trong vinh quang mang ơn cứu độ cho dân Ngài; Chúa đến hoà giải con người với nhau và với Chúa; Chúa đến chữa lành, tha tội và san bằng ngăn cách; Chúa đến ban sự sống trường sinh cho dân Chúa; Chúa đến dọi ánh vinh quang vào chốn tối tăm; Chúa nuôi dưỡng dân bằng Mình và Máu thánh; Chúa đến chỉ đường cho ta tiến về nhà Cha.

Linh mục đại diện cộng đoàn xướng lên những lời cầu xin thắm thiết và kết thúc với lời ca tụng lòng Chúa xót thương. Xin Chúa Thương Xót Chúng Con và cộng đoàn lập lại lòng Chúa xót thương.

Lòng Chúa xót thương trải dài qua mọi thế hệ, luôn sẵn sàng đến với tâm hồn thống hối. Bởi thiếu thống hối sẽ không nhận ra lòng Chúa xót thương. Như thế thống hối là điều kiện tiên quyết nhận ra lòng Chúa xót thương. Bởi có thống hối mới có thứ tha và thứ tha xảy ra sau khi thống hối. Thống hối đi trước, thứ tha theo sau. Thứ tha đi sau thống hối và thống hối mở cửa chiếu sáng lòng Chúa xót thương. Lòng Chúa xót thương là món quà thiên quốc Chúa trao ban nhân loại. Phát quà cần có người nhận quà và cần nhận với tâm tình biết ơn bởi nhận quà với tâm tình biết ơn sẽ giúp tấm lòng bừng lên niềm vui. Quà thiên quốc giúp thay đổi lối sống thường nhật, từ bỏ nếp sống cũ và thay vào đó là nếp sống mới, khởi đầu thay đổi phát xuất từ tâm hồn, từ trong tim. Như thế quà thiên quốc giúp con người tái sinh, hoàn toàn đổi mới, trở thành con người mới thuộc về Thiên Chúa và do Thánh Thần Chúa hướng dẫn cuộc sống. Bề ngoài con người không thay đổi nhưng tâm hồn, lối suy nghĩ và cách xử thế đổi thay, hướng về Chúa nhiều hơn và yêu tha nhân hơn. Lòng Chúa xót thương biến đổi tâm hồn, từ trong ra ngoài, không phải từ ngoài vào trong. Thay đổi bề ngoài mà không thay đổi bên trong là dấu chỉ cho biết thay đổi đó đến từ vật chất, từ thế gian, không phải từ Chúa bởi lòng Chúa xót thương tác động từ trong tâm hồn, từ trong ra ngoài. Tiên tri Ezekel 36,24 nói đến một trái tim mới do lòng Chúa xót thương mang lại.

Ta sẽ cho ngươi một quả tim mới và đặt thần trí ta vào trong ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi quà tim bằng thịt thay thế quả tim chai đá trong ngươi.

Quà thiên quốc Chúa trao tặng nếu không đón nhận quà đó thuộc về chủ nó. Nhận quà mà không dùng đến quà đó sẽ không mang lại ích lợi thiết thực cho người nhận. Thay đổi xảy ra khi ta nhận quà thiên quốc với tâm tình tạ ơn và lắng nghe hướng dẫn, chỉ bảo quà thiên quốc hướng dẫn như thế mới đích thực nhận quà một cách khôn ngoan.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org