Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 28 tháng 10 với hơn 100 nhà lãnh đạo Do Thái, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “tấn công người Do Thái là một hình thức của chủ nghĩa bài Do Thái, và một cuộc tấn công thẳng vào quốc gia Israel cũng là một hình thức của chủ nghĩa bài Do Thái”.

Hội đồng Do thái thế giới đã lên tiếng hoan nghênh lập trường này của Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha nói tiếp:

“Có thể có những bất đồng chính trị giữa chính phủ các nước và có thể có những tranh cãi về các vấn đề chính trị, nhưng nhà nước Israel có mọi quyền để tồn tại trong an ninh và thịnh vượng”

Điểm qua những tiến bộ trong quan hệ Do Thái-Công Giáo trong năm thập kỷ qua, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét rằng “Sự dửng dưng và đối lập đã được biến đổi thành hợp tác và cảm thông. Kẻ thù và những người xa lạ đã trở thành bạn bè và anh em.”

Ronald Lauder, chủ tịch Hội đồng Do thái thế giới nói:

“Đức Giáo Hoàng Phanxicô không chỉ đơn giản đưa ra các tuyên bố. Ngài truyền cảm hứng cho mọi người với sự ấm áp và lòng từ bi của mình. Sự hỗ trợ rõ ràng và dứt khoát của ngài dành cho những người Do Thái là rất quan trọng đối với chúng tôi.”