Cân nhắc, chọn lựa là điều ai cũng làm và cần phải làm bởi cuộc sống đòi hỏi phải chọn lựa. Không phải chỉ chọn lựa khi mua hàng mà quan trọng hơn nữa là chọn lựa cách sống và quan trọng nhất là chọn lựa niềm tin bởi chính niềm tin làm nên con người. Đây là điều trái ngược với lối sống xã hội bởi lối sống xã hội dẫn đến việc con người làm nên niềm tin trong khi Thiên Chúa giáo dậy niềm tin vào Đức Kitô làm nên con người. Con người làm nên niềm tin khi người ta lí luận thiên hạ sống sao tôi sống vậy, bởi tin theo chủ thuyết hướng dẫn và chủ thuyết thường do một cá nhân đề xướng và phe nhóm chỉ đạo nên niềm tin xã hội làm nên con người phỏng theo khuôn mẫu của chủ thuyết.

Nếu sự kiện rõ ràng đen trắng thì việc chọn lựa rất dễ nhưng thực tế cho thấy cuộc đời đâu có rõ ràng như nét vẽ trong tranh mà nhiều vấn đề liên quan đến đức tin và đạo đức thì thoáng ẩn, thoáng hiện, mờ mờ, ảo ảo nên rất khó biết đâu là đúng đâu là sai. Tránh chọn lựa thì không thể bởi cuộc sống bắt phải chọn lựa cách sống và niềm tin. Như thế hai vấn đề quan trọng cần phải cẩn thận khi chọn lựa đó là vấn đề đạo đức và đức tin. Hai vấn đề này tạo nên con người bởi đức tin hướng dẫn cách sống đạo và chính cách sống đạo là khuôn mẫu tạo nên con người đạo đức thật hay đạo đức giả, con người thánh thiện thật hay thánh thiện giả. Cuộc sống tâm linh hướng dẫn đạo đức cuộc sống vì thế đạo đức tâm linh như rễ một cây giúp cây đó đứng vững trước gió bão, mưa to. Rễ mà yếu thì cây sẽ bị nghiêng theo chiều gió. Đức tin yếu kém sẽ ngả theo khuynh hướng xà hội. Đức tin yếu kém đã lung lay giờ tệ hơn nữa chuyển sang lung lạc. Nhiều trường hợp xem ra có vẻ hợp lí và tốt lành nhưng khi bắt tay vào việc mới biết chìm sâu trong đó ẩn dấu những điều độc hại làm cho lương tâm cắn rứt. Đây chính là trường hợp các tông đồ Đức Kitô mắc phải.

Thánh Marcô ghi lại hai trường hợp rõ ràng. Trường hợp thứ nhất, sau khi nghe Đức Kitô tiên báo về việc Ngài sẽ bị bắt bởi các Thượng Tế và Kì lão, bị đánh đập và bị giết treo trên thập tự và sau ba ngày Ngài sẽ sống lại. Nghe điều đó Phêrô ngã ngữa, nên ông kéo Đức Kitô sang một bên nói vào tai Ngài là hy vọng những điều Ngài vừa tiên đoán đừng xảy ra. Khi làm điều đó Phêrô tin không những mình làm đúng, điều tốt lành mà còn là điều phải làm để cứu mạng sống người khác. Phêrô chỉ nhận ra sai lầm khi Đức Kitô nói với ông điều ông suy nghĩ chỉ là lí luận hợp lí trần thế mà điều đó trái nghịch với sự khôn ngoan của Thiên Chúa Mc 8, 30. Để cứu nhân loại khỏi chết muôn đời Đức Kitô tự nguyện chết thay cho nhân loại và khi sống lại từ cõi chết Ngài cũng sẽ ban sự sống trường sinh cho nhân loại. Mầu nhiệm cao siêu này vượt khỏi trí tưởng của ta. Trường hợp thứ hai là ông Gioan khi thấy có người nhân Danh Đức Kitô làm phép lạ Gioan đã cấm họ và vui mừng về nói cùng Đức Kitô về điều ông đã ngăn cấm. Gioan làm điều danh chính bởi ông ngăn cản kẻ lạm dụng Danh Đức Kitô để làm phép lạ. Điều Gioan làm chính là điều hiện nay xã hội có luật lệ bảo vệ, ngăn cấm kẻ lạm dụng điều được gọi là tài sản tinh thần- cấm trích dịch, phóng tác dưới mọi hình thức vì phạm vào tội xử dụng mà không có phép bản quyền của tác giả hay nhà xuất bản. Đức Kitô không nghĩ thế nhưng nói với Gioan là không ai nhân danh Ngài làm phép lạ rồi sau đó đi nói xấu Ngài như thế thì không cần ngăn cấm họ Mc 9, 38tt.

Cả Phêrô lẫn Gioan đều phán đoán và hành động theo sự khôn ngoan trần thế và cả hai đều sai lầm trong vấn đề đức tin và đạo đức. Ngoài giáo huấn của Đức Kitô ra thì không còn giáo huấn nào đáng tin cậy để hướng dẫn đức tin. Giáo huấn của Ngài cần đi chung với cầu nguyện thì mới có thể hướng dẫn chọn cân nhắc, lựa lối sống chính xác. Xã hội hiện nay quảng cáo nhiều mẫu mực tâm linh khác nhau và nhiều lối sống khác nhau. Chúng được bầy bán nhan nhản trên thị trường như những món hàng thương mại. Hàng thương mại thì vừa tiện vừa lợi lại tiết kiệm thời gian, sống thoải mái nhưng chúng không ban sự sống trường sinh như thiên hạ quảng cáo bởi mẫu mực tâm linh nào cũng cho mình đúng và tốt hơn cả. Làm sao có thể có nhiều mẫu mực mâu thuẫn nhau mà tất cả đều đúng. Không có chi minh chứng cho những quảng cáo, cổ võ kia là sự thật. Đức Kitô kêu gọi một cuộc sống thanh lọc, chọn con đường khó, chọn cửa hẹp và điều bảo đảm chính là cuộc khổ nạn và sống lại vinh quang của Ngài làm bằng chứng cho giáo huấn của Ngài.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org