Trong khi kêu gọi các quốc gia Châu Âu không nên chỉ dành ưu tiên cho những người tị nạn Kitô giáo, Đức Thượng Phụ Canđê Louis Raphael I Sako đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng “hiện nay có một nguy cơ rất thực của Trung Đông, Iraq và Syria, đó là mất tất cả các Kitô hữu của mình.”

“Các nước châu Âu phải cung cấp nơi trú ẩn cho tất cả những người thực sự cần, bất kể họ thuộc tôn giáo nào”, Đức Thượng Phụ đã nói như trên với ấn bản Vatican Insider của tờ La Stampa, chuyên đưa các tin thời sự về Giáo Hội.

“Tôi có thể xác nhận rằng đây không chỉ đơn giản là chuyện di dời những người đang chạy trốn.”

Đức Thượng Phụ nói thêm:

“Các linh mục cũng cho tôi biết là có những người không hề gặp khó khăn gì về mặt tài chính, ví dụ những người làm việc tại các ngân hàng. Nhưng họ cũng bỏ chạy mặc dù họ là những người không cần phải di tản. Họ không thực sự phải đi đâu hết cả. Nhưng họ cảm thấy rằng một cánh cửa cơ hội đã mở ra, và họ sợ cánh cửa này sẽ sớm đóng lại. Do đó, họ tận dụng thời cơ này.”