THỂ THAO DƯỚI TRỜI CAO
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Sức khoẻ là vàng
The great wealth is health.
(Virgil)