Thời đại khoa học kĩ thuật thay đổi cách sinh hoạt của thương trường. Trước đây yếu tố quan trọng nhất của sản phẩm là phẩm chất. Sau này vẻ đẹp, hình dáng bắt mắt để qua mặt phẩm chất. Hai yếu tố bền và đẹp trở thành thứ yếu trong thời đại khoa học kĩ thuật. Kết quả tốc hành, nhanh gọn đánh bại bền và đẹp. Vận tốc đóng vai trò tối quan trọng bởi nó quyết định vận mạng của công ti sản xuất và các cửa hàng thương mại. Vận tốc chậm có nghĩa là đi sau công ti khác mà đi sau thì uống nước đục. Nước đục luôn có vi khuẩn. Vi khuẩn dẫn đến toi mạng. Vì thế đi sau sớm muộn gì cũng bị phá sản. Bao nhiêu sức lực, công lao, tiền tài tiết kiệm dồn vào công ti sẽ đi đứt, trắng tay, thành mây khói.

Vận tốc là yếu tố duy nhất cần có dẫn đến thành công trong thương trường. Trước đây phải mất hàng tháng mới có kết quả ngày nay chỉ cần vài giây sau là người bên này đại dương biết những gì đang xảy ra bên kia bờ đại dương. Yếu tố mau chóng, lanh lẹ và chính xác đứng hàng đầu trong mọi yếu tố. Kết quả tức thời mang lại lợi nhuận tức thời. Lợi nhuận nhiều danh tiếng vang lừng. Danh tiếng vang lừng đồng nghĩa với tạo niềm tin nơi đại chúng.

Có tiếng nói, nhiều người ủng hộ nhờ vào sức mạnh kinh tế. Không phải chủ thuyết hay lí tưởng mà là thương trường. Thời đại khoa học kĩ thuật đánh bại mọi chủ thuyết bởi những chủ thuyết đó làm mất lòng tin nơi đại chúng vì thất hứa mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chủ thuyết cho uống nước lã, ăn bánh giấy. Đã thế chủ thuyết còn bịt tai, che mắt những ai tin theo chúng. Tin nhanh hoàn cầu của khoa học kĩ thuật mở mắt họ, chứng minh nước nào kinh doanh giỏi, nước đó dân chúng có đời sống tốt hơn, cuộc sống ấm no hơn và nhiều gia đình hạnh phúc hơn. Bởi phải chạy đua với vận tốc nên con người sau một ngày làm việc vất vả cảm thấy mệt mỏi, rã rời và họ cần tỉnh dưỡng lấy sức cho ngày kế tiếp. Tìm đâu ra năng lực hà hơi, tiếp sức cần trong cuộc sống mà chạy đua đòi hỏi cần phải có.

Kinh Thánh nhằm phục vụ lợi ích, kêu gọi nâng cao phẩm giá, bảo vệ sự sống và hạnh phúc con người. Nhiệm vụ chính của các Kitô hữu là rao giảng, kêu gọi cùng nhau nâng cao phẩm giá con người ở bất cứ lứa tuổi nào. Kitô hữu sống làm chứng nhân Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh. Đời sống chứng nhân giúp nâng cao phẩm giá, làm vơi hố ngăn cách kẻ giầu, người nghèo. Điều này cần thời gian và bàn tay của tất cả, không trừ ai. Dụ ngôn người gieo giống và dụ ngôn hạt cải cho biết việc gieo giống là của người gieo còn hạt giống mọc lên như thế nào, khi nào mọc không phải trách nhiệm của người gieo giống. Vấn đề chính của các Kitô hữu là gieo vào lòng người niềm tin yêu nơi Đức Kitô. Vấn đề khi nào niềm tin đó mọc lên, trổ sinh hoa trái nhiều ít ra sao dường như ngoài khả năng của các Kitô hữu. Đó là nhiệm vụ của Thánh Thần Chúa tác động nơi tâm hồn mỗi người. Kitô hữu không có khả năng tác động tâm hồn con người nhưng có khả năng làm chứng nhân và thi hành nhiệm vụ gieo trồng. Hoàn thành công việc gieo trồng là gieo vào lòng người niềm tin Kitô và chính niềm tin Kitô giải thoát họ khỏi gánh nặng, đè nén của cuộc sống chạy đua với thương truờng. Niềm tin đó hoạt động giải thoát cách thế nào là điều vượt quá trí tưởng của ta. Kitô hữu biết rõ một thực tế là những ai đón nhận Tin Mừng với tấm lòng chân thành đều cảm thấy cuộc đời có í nghĩa và được giải thoát khỏi gánh nặng, đè nén của cuộc sống.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org