CHÂN PHƯỚC OSCAR ROMERO Anh Hùng Tử Đạo

*Mừng Kính Tổng Giám Mục Oscar Romero được Tôn phong Chân Phước 23/5/15

“Tôi tin trong sự chết có sự sống lại. Nếu người ta giết tôi, tôi sẽ được sống lại trong lòng người dân Salvador của tôi”
- ( Di ngôn trước khi qua đời của ĐTGM )

*Vòm trời Salvador có gì lạ ?
Ngày phong Chân Phước Chiến Sĩ Anh Hùng,
Vòng hào quang rực chói giữa không trung,
Sau một tuần đổ mưa và bão tố.

Điều minh chứng hôm nay đã sáng tỏ :
Tổng Giám Mục Oscar Romero,
Đã lừng danh là một vị Tông Đồ,
Là biểu tượng một đức tin mạnh mẽ.

Người anh hùng mà cường quyền sợ nể,
Bênh vực người nghèo, chống đối bất công,
Trẻ em được giáo dục đang đợi trông ,
Cửa chủng viện phải mở rộng đón tiếp.

Đó là những ưu tiên tối cần thiết,
Hơn cả việc xây cất nhiều giáo đường,
Chính Ngài giang tay mở rộng tình thương,
Khi dân chúng bị cường quyền đàn áp.

Mặc cho bao lời cảnh cáo đe dọa,
Cũng không lung lạc ý chí quyết tâm,
Vì Ngài luôn đứng về phía nạn nhân,
Đòi hỏi cho họ công bình chân lý.

Chính Tòa Thánh đã đưa ra đề nghị,
Đem Ngài sang phục vụ tại Giáo đô,
Để tránh xa những nguy hiểm bất ngờ,
Ngài đã can đảm thực tâm từ chối.


Phản đối một Linh Mục bị sát hại,
Tố cáo tội ác, bắn giết dã man,
Không tham dự ngày Tổng Thống vinh quang,
Ngài trở thành cái gai, quyết phải nhổ.

Trong khi Tổng Giám Mục dâng Thánh Lễ,
Vừa sẵng sàn nâng Chén Thánh lên cao,
Ngài bị bắn, gục ngã máu tuôn trào,
Dưới chân Thánh Giá nguyện đường nhỏ bé.
Ngài đã chết ứng nghiệm lời truyền phép:
“Này Mình Ta, sẽ nộp vì anh em !”
Gương hiến tế giương cao của Chúa Chiên,
Môn đệ thề hứa bước theo can đảm.

Vòm trời Salvador đang rực sáng,
Ngày phong Chân Phước chiến Sĩ Anh Hùng,
Vòng hào quang chói rọi tỏa không trung,
Xua bóng tối qua bao ngày ảm đạm.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG

(*) Ngày Lễ Phong Chân Phước TGM Oscar Romero , một hiện tương siêu nhiên lạ xuất hiện: 1 hào quang tuyệt hảo hình thành trên mặt trời sau một tuần mưa bão.