HOA HỒNG VƯỜN SAU
Ảnh của Nguyễn Hùng
Sáng sớm ngoài cửa sổ,
xuân đến từ bao giờ,
đang háo hức đợi chờ
con người tình tự bước ra.
Khắp nơi hoa rung đưa
hân hoan mùa tình tự,
cùng làn gió mát lạnh,
cùng nắng đào rải mật cỏ hoa .
(Pleiksor nth)