Thiên Chúa gây nhạc nhiên cho toàn thể nhân loại khi ngài dùng tổng lãnh thiên thần Gabriel loan báo tin vui Con Chúa xuống thế làm người và ở giữa chúng ta. Điều ngạc nhiên này vượt quá trí hiểu của loài người. Con Thiên Chúa không đến với bậc vinh quang quyền quí nhưng lại đến với một trinh nữ tên là Maria, ngụ tại vùng thôn quê, một làng nhỏ hẻo lánh, ở thời điềm mà không ai có thể ngờ. Chính cô Maria cũng không thể nào tưởng tượng được Thiên Chúa lại chọn cô trở thành Mẹ Đức Kitô. Tin dù là vui mừng cũng làm cho cô Maria ngỡ ngàng đến cực độ. Chính cô không dám tin vào điều tai mình vừa nghe, mắt nhìn thấy Thiên Thần Chúa hiện diện loan báo tin vui. Bởi cô Maria không hề có chuẩn bị chi cho việc đón nhận tin vui. Thiên Chúa âm thầm chuẩn bị nơi cô nhưng chính cô không nhận ra điều đó. Thực ra với con người thì dù có chuẩn bị bao nhiêu cũng không đủ đón nhận tin vui trọng đại đó, nhưng Thiên Chúa đã âm thầm làm công việc đó thay Maria. Sau một vài câu hỏi cô Maria biết rõ dù có hỏi bao nhiêu cũng không thể hiểu được mầu nhiệm cao siêu Con Chúa xuống thế làm người vì thế cô Maria thưa xin vâng. Xin vâng không phải vì cô hiểu rõ sứ mạng Chúa trao nhưng vì cô đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa của tình thương. Say này nghe bài ca mừng vui ca tụng Chúa chúng ta hiểu rõ suy nghĩ của Maria.

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi vui mừng trong Chúa Đấng cứu độ tôi vì Chúa đã làm cho tôi bao điều trọng đại... Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh, chí tôn. Lc 1,46tt

Cô Maria thưa xin vâng vì kinh nghiệm trong cuộc sống cho cô biết Thiên Chúa đã làm cho cô bao điều cao cả và lần này cũng như những lần trước Thiên Chúa lại làm cho cô điều cao cả. Mặc dù không hiểu rõ sứ vụ thánh làm Mẹ Thiên Chúa và những hệ lụy chắc chắn kèm theo nhưng cô Maria vẫn thưa xin vâng vì tin vào quyền năng Thiên Chúa, tin vào lòng từ ái Chúa và tin rằng qua cô Thiên Chúa sẽ làm cho nhân loại bao điều cao cả. Cô Maria không hiểu rõ nhưng sau này chúng ta biết đó chính là chương trình cứu độ của Đấng Cứu Thế. Cuộc đời làm Mẹ Đấng Cứu Thế có lắm ngày vui, trong sáng cũng như những ngày đen tối trong đời. Nhất là khi đứng dưới chân thập tự nhìn con mình treo trên khổ giá và cảnh mẹ bồng xác con lạnh giá đầy thương tích, máu bầm, thâm tím. Dù là ngày vui hay ngày đen tối cô Maria đã làm tròn nhiệm vụ của hai từ ngắn gọn xin vâng cho đến khi lìa trần.

Điều Tổng Lãnh Thiên Thần xác tín với cô Maria là ‘đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được’ đã trở thành tâm niệm của cô Maria khi phải đối phó với khó khăn trong đời. Mọi khó khăn, phức tạp đối với con người đều trở thành dễ dàng, đơn giản với Thiên Chúa. Cô Maria đã sống trong niềm tin phó thác ấy. Mầu nhiệm Thiên Chúa xuống thế làm người là do chính Thiên Chúa thực hiện và cô Maria đóng vai trò xin vâng làm theo í Chúa. Mọi việc khác đều do Thiên Chúa thực hiện. Cô Maria Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta dậy cho chúng ta bài học xin vâng. Chỉ cần chúng ta sẵn sàng đón nhận í Chúa mọi việc khác Ngài lo và í Chúa được thể hiện qua các biến cố cuộc sống trong đời. Bài học thứ hai là Chúa không bao giờ mời gọi chúng ta làm công việc ngoài khả năng mình nhưng khi Chúa mời gọi chúng ta cộng tác Chúa sẽ ban cho đủ nghị lực và khôn ngoan để làm đẹp lòng Chúa và sinh ích cho các linh hồn.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org