Thánh Gioan Tẩy giả rất nổi tiếng về giáo huấn Ngài rao giảng. Người ta ca tụng Ngài gần xa, không phải chỉ những người may mắn trực tiếp nghe Ngài mà còn do người nghe kể lại rồi tiếp tục kể lại cho kẻ khác. Có thể nói đây là một hiện tượng lan nhanh như cháy rừng. Ngài là một nhà hùng biện có sức thu hút đại chúng. Giáo huấn của Ngài ngắn gọn, ngay thẳng, mạch lạc và đơn giản đánh động tâm can người nghe. Cũng là câu kêu gọi thống hối và tin vào Tin Mừng nhưng các Luật sĩ nói không được người quan tâm, nhưng câu nói đó đến từ miệng Gioan lại có sức thu hút người nghe. Cách sống của Ngài ảnh hưởng nhiều đến lời Ngài rao giảng. Xuất thân từ hoang địa, ăn châu chấu và mật ong, diện bằng da thú là những điều người ta nhận biết con người có đời sống đơn giản đến mức không còn thể đơn giản hơn được nữa. Bởi danh tiếng Ngài lan nhanh, lan rộng nên thẩm quyền Do Thái cử phái đoàn đến dò xét, điều tra. Lừng danh, nổi tiếng thường tạo cho người đó ảo tưởng về chính mình. Cái ảo tưởng do đám đông gán cho tạo nên hào quang quanh người và rồi một ngày không xa khi hào quang nhạt đi, con người trở về với thực tại chính mình nhưng lại không chấp nhận nó và thường tỏ ra nuối tiếc quá khứ vàng son trước khi lâm vào tình trạng mất tự tin, thất vọng. Gioan Tẩy Giả luôn tránh cái ảo tưởng hời hợt, vinh quang giả tạo đó. Ông biết rõ con người ông và quan trọng hơn Gioan nhận biết sứ mạng chính của mình, đó là tiếng kêu trong samạc, dọn đường cho Đấng Cứu Thế.

Nhóm Biệt Phái được sai đến điều tra về con người và nguồn gốc của Gioan, họ không hài lòng khi nghe Gioan tự nhận là tiếng kêu trong hoang địa, họ lên tiếng chất vấn bởi họ không tin những gì Gioan nói về mình. Gioan trái lại, không chối nhưng tái xác nhận thân phận dọn đường của mình.

Người ta gán cho ông những danh dự, vinh quang trần thế, Gioan khẳng khái từ chối tất cả những vinh dự lớn lao đó. Từ chối danh tiếng người ta tặng cho không phải vì Gioan thiếu tự tin hoặc mặc cảm mà chính là do sức mạnh nội tâm đến từ Thiên Chúa. Người được hướng dẫn bởi sức mạnh nội tâm biết rất rõ tài năng, sức khoẻ, thành đạt tất cả đều do Thiên Chúa ban cho để làm chứng về Thiên Chúa. Chính nhận thức này giúp Gioan từ chối tất cả những cám dỗ, vinh quang trần thế, kể cả danh thơm, lời ca tụng của con người. Người sống tinh thần nội tâm là người có cuộc sống an vui thực vì niềm vui của họ không lệ thuộc vào vật chất, danh vọng mà là suối nguồn bình an tưới gội con người từ tâm hồn. Người có đời sống nội tâm tốt lành sống khiêm nhường, không ganh đua, hơn thiệt nhưng khiêm tốn trong cuộc sống và khiêm tốn trong hành động. Gioan rất thành tâm với chính mình và với tha nhân. Ông không nhận bất cứ thành quả lớn nhỏ nào nhưng coi đó là thành quả làm cho Thiên Chúa mà ông tuyên xưng là: Đấng đó đến sau tôi và tôi không xứng đáng cởi dép cho Ngài. Gioan rất trung thành lời sứ điệp mình rao giảng và tuyêt đối trung thành với Đấng Cứu Thế, không tiếc xót điều gì với Thiên Chúa, kể cả trao những tông đồ nhiệt thành của mình cho Đấng đến sau nhưng quan trọng hơn.

Lm Vũđình Tường
TiengChuong.org